Γενική Συνέλευση του ΝΟΠΤ την Κυριακή 7 Απριλίου
Ο ΝΟΠΤ προσκαλεί τα μέλη του και τους φίλους του ομίλου ιδιαιτέρως τους παράγοντες του αθλητισμού της περιοχής μας να παραβρεθούν στην ετήσια απολογιστική γενική συνέλευση την Κυριακή 7 Απριλιου στο κτήριο ΣΥΓΓΡΟΥ. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως. Εκτός της παρούσης δημοσιεύσεως τα μέλη του ομίλου θα λάβουν ατομική πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται τα μέλη τού ομίλου στήν Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 7 Απριλιου 2019 και ώρα 10.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Συγγρού με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διατάξεως :
1) Επικύρωση πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως της 17.06.2018
2) Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. από 17.06.18 μέχρι 31.12.2018
3) Οικονομικός απολογισμός τού Δ.Σ.τού έτους 2018
4) Κοινοποίηση εκθέσεως Εξελεκτικής Επιτροπής
5) Έγκριση από το σώμα του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού
καθώς και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της εξελεκτικής Επιτροπής
από καθέ ευθύνη .
6) Έγκριση εγγραφής νέων μελών .
Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία οποιουδήποτε αριθμού μελών υπάρχει στον ίδιο τόπο , την ίδια ημέρα και ώρα 11.00 με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διατάξεως σύμφωνα με το καταστατικό τού ομίλου .
Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έχουν όλα τα μέλη του ομίλου εφ΄όσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος ο Γ.Γραμματέας
Δημ.Σπυριδάκης Σπύρτζης Εύαγγελος
Σχολιάστε