Γενική Συνέλευση του ΝΟΠΤ την Κυριακή 17 ΙουνίουΚαλούνται όλα τα μέλη τού Ν.Ο.Π.Τ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων τού κτιρίου ΣΥΓΓΡΟΥ με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης :
1.Εκλογή τριμελούς προεδρείου για την διενέργεια τής Γενικής Συνέλευσης.
2.Επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της 05.02.2017.
3.Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. του έτους 2017.
4.Οικονομικός απολογισμός του έτους 2017.
5.Κοινοποίηση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής.
6.Έγκριση από το σώμα του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού καθώς και
απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και τής εξελεγκτικής από κάθε ευθύνη.
7.Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
8.Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
9.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη : α) Εννέα (9) τακτικών μελών και τριών (3)
αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ., β) Τριών (3) μελών της Εξελεγκτικής επιτροπής
και γ) Τριών (3) μελών για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ομίλου.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία οποιουδήποτε αριθμού μελών στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα 11.00 με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το καταστατικό. Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έχουν, όλα τα μέλη τού ομίλου εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους στον όμιλο.
Το απερχόμενο Δ.Σ. λαμβάνοντας Δ.Σ. λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την οικονομική κατάσταση και προκειμένου να διευκολύνει την συμμετοχή τον μελών και ιδιαιτέρως των αρχαιοτέρων τα οποία επιθυμούν την επαναδραστηριοποίησή τους, αποφάσισε να θεωρηθούν ταμειακώς ταχτοποιημένα όσα μέλη καταβάλουν την παρελθούσα ετήσια συνδρομή (έτους 2017), ήτοι 30 Ευρώ. Η ανωτέρω απόφαση θα τεθεί προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.
Σχολιάστε