Αυτή είναι η πρόταση του Δήμου Πόρου στο “Α. Τρίτσης” για τις υποδομές ύδρευσης


Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που ανάρτησε την προηγούμενη βδομάδα, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης, σχετικά με τις προτάσεις που υπέβαλε ο Δήμος Πόρου στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, ακολούθησε ανάρτηση από τον ίδιο, με τις περιλήψεις της κάθε πρότασης για την καλύτερη ενημέρωση των δημοτών και κατοίκων:
Πρόταση: Έργο υδροδότησης στο Καραπολίτι και προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης για εγκατάσταση στον Αγ. Στέφανο
Προϋπολογισμός: 2.493.968€
• Υποέργο 1: αφορά σε εργασίες υδροδότησης και συνοδευτικές εργασίες προμήθειας εξοπλισμού και κατασκευής φρεατίων, οι οποίες περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης μήκους 2.044 m, την αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης μήκους 3.302,78m, έργα σύνδεσης του νέου δικτύου ύδρευσης με το υπό αντικατάσταση δίκτυο ύδρευσης, σύνδεση του νέου αγωγού με υφιστάμενη δεξαμενή, κατασκευή του έργου (φρεατίου) σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης του Πόρου, κατασκευή φρεατίων λειτουργίας και υδροληψιών και αποκατάσταση οδοστρώματος.
• Υποέργο 2: αφορά προμήθεια 2 φορητών μονάδων αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης (R.O.) ελάχιστης παραγωγής 800 m3 ημερησίως έκαστη, με σκοπό την παροχή επί 24ώρου βάσεως, νερού κατάλληλου για πόση από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Πόρου. Οι μονάδες θα εγκατασταθούν σε δασικό χώρο που έχει επιλεγεί για το σκοπό αυτό, στη θέση «Άγιος Στέφανος».Σχολιάστε