Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η προσφυγή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων για τις δαπάνες του ΒιολογικούΑπό τον Δήμο Πόρου εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου: 

Απορρίφθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 152 η προσφυγή που υπέβαλε ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων κατά της επιβολής σε βάρος του τέλους 28% επί των δαπανών που διενεργεί ο Δήμος Πόρου για τον Βιολογικό Καθαρισμό. Με την εν λόγω προσφυγή ο γειτονικός Δήμος ζητούσε από την Επιτροπή την ακύρωση της σιωπηρής απόρριψης (από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης) της προηγούμενης προσφυγής του, με την οποία είχε προσβάλει την υπ’ αριθμ. 228/2017 Απόφαση του ΔΣ Πόρου, περί καθορισμού των δημοτικών τελών του 2018.

Υπενθυμίζεται με την σχετική Απόφαση το ΔΣ Πόρου καθόρισε για πρώτη φορά ανταποδοτικό τέλος σε βάρος του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων για τη συμμετοχή του στο κόστος συντήρησης και λειτουργίας του Βιολογικού, με τον οποίο έχει συνδεθεί από το 2007. Είχε προηγηθεί η ανάθεση εκπόνησης Οικονομοτεχνικής Μελέτης από τον Δήμο Πόρου σε εξειδικευμένη εταιρία, ώστε να προσδιοριστεί το ύψος της συμμετοχής αυτής, καθώς και επανειλημμένες προσκλήσεις του Δημάρχου Πόρου προς τον Δήμαρχο Τροιζηνίας-Μεθάνων προκειμένου να συζητήσουν το θέμα, στις οποίες ο τελευταίος δεν ανταποκρίθηκε. Μετά τον καθορισμό του τέλους, το 2018 βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά οφειλές σε βάρος του γειτονικού Δήμου ύψους 136.139€, εκ των οποίων οι 57.403€ έχουν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμες και ο Δήμος μας πρόκειται να προχωρήσει στα προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα διασφάλισης της είσπραξής τους. Σημειώνεται ότι το ίδιο τέλος 28% ήδη έχει καθορισθεί και για το 2019 (χωρίς ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων να προσβάλει την αντίστοιχη Απόφαση) και πρόκειται να βεβαιώνεται κάθε χρόνο εφόσον δεν αλλάξει η δημοτική αρχή του Πόρου, ενώ, δυνάμει άλλης Απόφασης του ΔΣ στα τέλη του 2018, ο Δήμος Πόρου κατέθεσε αγωγή με την οποία διεκδικεί εντόκως από τον γειτονικό Δήμο το ποσό των 691.199€, το οποίο αντιστοιχεί στο 28% των δαπανών που διενήργησε για τον Βιολογικό τα έτη 2008 – 2017.

Η ορθότητα των χειρισμών της σημερινής δημοτικής αρχής Πόρου αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα, επιβεβαιώθηκε, όχι μόνο από την απόρριψη των προσφυγών του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, αλλά και από το γεγονός ότι στα τέλη του 2018 η αρμόδια Εισαγγελία διέταξε για το συγκεκριμένο ζήτημα προκαταρκτική εξέταση, διερευνώντας την τέλεση κακουργηματικής απιστίας από τον τέως Δήμαρχο Πόρου, επειδή από το 2007 μέχρι το 2014 δεν επεδίωξε την είσπραξη της συμμετοχής του Γαλατά.
Σχολιάστε