Aποδοχή της εισήγησης του Σπ. Σπυρίδωνα για την νέα ευρωπαϊκή Ατζέντα του ΚαταναλωτήΟμόφωνα εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στην οποία συμμετέχουν 344 εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από 27 χώρες-μέλη, η Γνωμοδότηση για την νέα «Ατζέντα του Καταναλωτή», την οποία κατήρτισε, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μετά από σειρά διαβουλεύσεων με εκπροσώπους εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων, καταναλωτικών οργανώσεων και εμπειρογνωμόνων, ο Σπύρος Σπυρίδων, Μέλος της ΕτΠ.

Εναρμονισμένη με την αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020» που υλοποιεί η ΕΕ για την τρέχουσα δεκαετία και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η εξελισσόμενη οικονομική κρίση, η Ατζέντα περιλαμβάνει δράσεις για την προστασία των δικαιωμάτων του Ευρωπαίου καταναλωτή σε ευρύ φάσμα προϊόντων, υπηρεσιών και συναλλαγών όπως οι αγορές μέσω Διαδικτύου, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (κάρτες, δάνεια) και οι εισαγωγές από τρίτες χώρες, αλλά και απέναντι σε φαινόμενα όπως η παραπλανητική διαφήμιση και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Επιπλέον, η Ατζέντα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία ευπαθών ομάδων καταναλωτών (π.χ. υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες), στις περιφέρειες με γεωγραφικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα (π.χ. νησιωτικές ή αραιοκατοικημένες περιοχές), στα προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (π.χ. ελληνική φέτα), στους παραγωγούς παραδοσιακών προϊόντων, καθώς και στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προβολή και την εφαρμογή των προβλεπόμενων δράσεων.

Παρουσιάζοντας τη Γνωμοδότηση στο Ευρωκοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΕτΠ, η οποία έλαβε χώρα στις 29 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες, ο κ. Σπυρίδων ανέφερε, μεταξύ άλλων:

«Η παρούσα χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ευρώπη. Διανύουμε την χρονική περίοδο που πρέπει να αποφασίσουμε για το πολυετές δημoσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, καθώς και για την επιμέρους διάθεση των πόρων στις πολιτικές που θα ακολουθήσουμε.

Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης, όπου οι πολίτες στρέφονται σε επιλογές κυρίως με βάση το κόστος, παραβλέποντας την ποιότητα, πρέπει να δημιουργηθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται, αλλά και να προβλέπονται εύκολες διαδικασίες αποζημίωσης όπου χρειάζεται. Παράλληλα, οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους, ούτως ώστε να τα διεκδικούν, αλλά αντιστοίχως και οι παραγωγοί να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους, ούτως ώστε να ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα. Τέτοιου είδους προστασία αφορά όχι μόνο στις παραδοσιακές μεθόδους κατανάλωσης, αλλά και στις νέες που αναπτύσσονται, όπως για παράδειγμα οι αγορές μέσω του Διαδικτύου, ειδικά όταν αγοράζουμε από άλλη χώρα, καθώς και τα νέα είδη, όπως κάποια τραπεζικά προϊόντα ή ταξιδιωτικά πακέτα.

Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται επίσης να διεξάγει μελέτη για τις επιπτώσεις της υπερχρέωσης των νοικοκυριών. Εισηγήθηκα όμως να μην περιοριστούμε στις επιπτώσεις, αλλά να εξετάσουμε και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτό το φαινόμενο και φυσικά να ληφθούν μέτρα, όπως η προώθηση του υπεύθυνου δανεισμού αλλά και συγκεκριμένες δράσεις για την άμβλυνση των επιπτώσεων της υπερχρέωσης» τόνισε ο κ. Σπυρίδων, ο οποίος υπενθύμισε ακόμα στην Επιτροπή των Περιφερειών ότι πρέπει να θεσπιστούν ειδικές ρυθμίσεις για τους πιο ευάλωτους καταναλωτές, όπως οι νέοι και οι ηλικιωμένοι, αλλά και για τις περιοχές με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, όπως τα νησιά, όπου οι καταναλωτές έχουν λιγότερες επιλογές, τα προϊόντα είναι πιο ακριβά και οι τοπικές αρχές μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή των μέτρων, λόγω έλλειψης προσωπικού και τεχνογνωσίας.

Αποδεχόμενη την εισήγηση του κ. Σπυρίδωνα, η Επιτροπή των Περιφερειών ζήτησε να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε τέτοιες περιοχές, με στόχο τα επιτυγχάνεται ομοιόμορφη ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της Ευρώπης.

«Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές είναι ένα δυναμικό εργαλείο: η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το επανεξετάζει τακτικά, για να προσαρμόζονται οι ρυθμίσεις στις εξελίξεις της αγοράς και τις ανάγκες των πολιτών. Με τη μεγαλύτερη ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών θα δοθεί απάντηση στις προκλήσεις της ανάπτυξης και της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Ως Επιτροπή των Περιφερειών, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά την εφαρμογή της Ατζέντας, ούτως ώστε να αποβεί προς όφελος των πολιτών σε κάθε γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε ο κ. Σπυρίδων.
Σχολιάστε