Απέκτησε Προεδρείο ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων__________ 1 (1)Κανονικά πραγματοποιήθηκαν αυτή τη φορά οι δημαιρεσίες στο Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων.

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14/9/14 και συμμετείχαν  όλοι οι σύμβουλοι της  συμπολίτευσης και 2 σύμβουλοι της παράταξης Αθανασίου, Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου  εκλέχτηκε ο κ. Κων. Πατουλιάς, αντιπρόεδρος ο κ. Στράτος  Οικονόμου  και γραμματέας ο κ. Ιωάννης  Μούγιος  της παράταξης Αθανασίου. Σύμφωνα με τα ειωθότα αντιπρόεδρος έπρεπε να εκλεγεί  από τη μείζονα αντιπολίτευση (παράταξη Δαρσινού). Επειδή όμως δεν ορκίστηκαν  οι σύμβουλοί του και δεν προσήλθαν, ρωτήθηκε ο κ. Μούγιος αν επιθυμούσε να καταλάβει την αντιπροεδρία. Αυτός είπε ότι επιθυμεί τη θέση του γραμματέα  που δικαιούται  η ελάσσων αντιπολίτευση, και αντιπρόεδρος εξελέγη από τη συμπολίτευση.

Για την οικονομική επιτροπή πρόεδρος της οποίας είναι ο κ. Κων. Καραγιάννης, εξελέγησαν  από  τη  συμπολίτευση οι  κκ Β.Παντελής, Θάνος Σαμπάνης, Δέσποινα Μπιστίνα, Μαρίνα Μπακάλη, και  οι κκ Νικ. Μπόγρης και Ιωάννης Μούγιος από  την παράταξη  Αθανασίου.

Πηγή: koutouzis.gr
Σχολιάστε