Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Πόρου Γιώργος Κουτουζής – Η δήλωση ανεξαρτητοποίησηςΑπο τον Δημοτικό Σύμβουλο και τ. Αντιδήμαρχο Πόρου κ. Γιώργο Κουτουζή, λάβαμε την ακόλουθη Δήλωση Ανεξαρτητοποίησης από την παράταξη της πλειοψηφίας: 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Του Γεωργίου ΚΟΥΤΟΥΖΗ του Κωνσταντίνου, Δημοτικού Συμβούλου.

 

Κα Πρόεδρε,
Με την παρούσα θέλω να σας εκθέσω τα κατωτέρω :
Την περασμένη Δευτέρα 22/2/2021 και περί ώρα 10.00 π.μ. προσήλθα στο Δημοτικό Κατάστημα Πόρου προκειμένου να ενημερώσω αρμοδίως ότι δεν θα μπορούσα, για τεχνικούς λόγους, να συμμετάσχω στην τηλεδιάσκεψη που είχε προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί το ίδιο απόγευμα από ώρα 17.00 έως ώρα
19.00 μεταξύ των Δημάρχου και Συμβούλων της πλειοψηφίας για λόγους ενημέρωσης. Επειδή ουδείς παρευρίσκετο στο Δημοτικό Κατάστημα ενημέρωσα προς τούτο τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, κο. Μάνο Στεφανίδη.

 

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και περί ώραν 16.00, δηλαδή μία ώρα πριν την προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη τηλεφώνησα προσωπικά στον κο. Δήμαρχο και του έθεσα υπόψιν τα τρία κατωτέρω θέματα :

 

α) του εξήγησα αρχικά ό,τι ανέφερα και ανωτέρω ότι δηλαδή για λόγους τεχνικής υποστήριξης δεν θα μπορούσα να συμμετάσχω στην τηλεδιάσκεψη καθόσον δεν ήταν δυνατόν να παρευρίσκομαι στην οικία μου όπου υπήρχε η τεχνική υποδομή.
β) στη συνέχεια τον ενημέρωσα για την καθυστέρηση – αργοπορία (επί 15-20 ημέρες τουλάχιστον) της εκτέλεσης δύο έργων του Δήμου Πόρου που αφορούσαν την πυρασφάλεια, για λόγους ανωτέρας βίας, και συγκεκριμένα λόγω ασθένειας του εργολάβου από κορωναϊό και της νοσηλείας του εντός Νοσοκομείου και
γ) του ζήτησα να σκεφθεί και να αποδεχθεί την πρόταση μίσθωσης ενός εγκαταλελειμμένου ακινήτου – αγροτεμαχίου στη θέση Καραπολίτι, ιδιοκτησίας του Δήμου Πόρου (κληροδότημα Δουζίνα) από τον όμορο ιδιοκτήτη κο. Αποστολίδη.

 

Ο κ. Δήμαρχος αντί άλλης απαντήσεως μου προέβαλε το θέμα της παραίτησής μου από τη θέση του Αντιδημάρχου σε προηγούμενη και δη ενός μηνός και πλέον ενημέρωσή του ότι προτίθεμαι να παραιτηθώ από τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου σε μεταξύ μας συζήτηση διαρκείας άνω των 2 ½ ωρών. Κατόπιν τούτου, του εξήγησα ότι έχω καθυστερήσει την κατάθεση της παραιτήσεώς μου από τη θέση μου, καθόσον ως υπεύθυνος Αντιδήμαρχος αισθανόμουν το βάρος της καθυστέρησης των εργολαβιών που παρακολουθούσα και προσπαθούσα για την ολοκλήρωσή τους. Ο Δήμαρχος συμμεριζόμενος την τοποθέτησή μου αυτή μου δήλωσε ότι δεν είχε αντίρρηση. Όμως, μου επανέλαβε ότι θα πρέπει να ενημερώσω τους συναδέλφους μου και Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας για την πρόθεση της παραίτησής μου, ενώ ο ίδιος συμφώνησε και έδειξε ότι κατανόησε τα όσα του προανέφερα.

 

Κατόπιν τούτου, άμεσα, και πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, απέστειλα ηλεκτρονικό μήνυμα προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας και τον ίδιο τον Δήμαρχο, εξηγώντας το πρόβλημα της μη συμμετοχής μου στην προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη με τη δήλωση ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα παρέδιδα την έγγραφη παραίτησή μου στο γραφείο Δημάρχου και την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου από τη θέση του Αντιδημάρχου. Εν προκειμένω, θέλω να αναφέρω ότι δέχθηκα τηλεφωνικές κλήσεις από συναδέλφους μου Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι μου ζητούσαν να ανακαλέσω την απόφασή μου αυτή και να μην προχωρήσω την παραίτησή μου.

 

Εν συνεχεία των ανωτέρω, λοιπόν, όπως ήδη είχα συμφωνήσει με τον κο. Δήμαρχο, ασκούσα κανονικά τα καθήκοντά μου και συγκεκριμένα :

 

– Την 23/02/2021, ημέρα Τρίτη, ανταποκρινόμενος σε τηλεφωνική κλήση του δημότη κου. Πέτρου Λάβα, περί προβλήματος στην αποχέτευση έξωθεν της οικίας του, μερίμνησα να αποκαταστήσει τη βλάβη εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου και δη ο κος. Γ. Μπονάρος, ενώ συγχρόνως παρακολούθησα και ήλεγξα την παράδοση του έργου αυτοπροσώπως.

 

– Την Τετάρτη 24/02/2021, απαντώντας σε τηλεφωνική κλήση του Αξιωματικού Υπηρεσίας κου. Ζαχαρία, προκειμένου να επιλύσω το θέμα του κινούμενου ελεύθερα, (αδέσποτου) σκύλου στην περιοχή Ασκελίου, που θεωρείτο επικίνδυνος, άμεσα μερίμνησα και αφού κάλεσα τον Δημοτικό υπάλληλο Γεώργιο Μακρή, μεταβήκαμε μαζί στην περιοχή χωρίς όμως να ανεύρουμε τον σκύλο. Στη συνέχεια με τον ίδιο υπάλληλο πήγαμε στην ειδική θέση Γκρεμίλες – Δρουγκέικα, ανταποκρινόμενοι σε τηλεφωνική κλήση της κας Φώσκολου, ότι παρά το γεγονός ότι είχε ζητηθεί η τοποθέτηση μπαρών σε επικίνδυνο σημείο του δρόμου, ουδέν είχε πραγματοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για το θέμα αυτό είχε ενημερωθεί τα
δύο τελευταία έτη η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ο ίδιος ο Δήμαρχος προσωπικά. Επίσης, στην περιοχή υπήρχαν εγκαταλελειμμένα ξερά κλαδιά για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπήρχε κίνδυνος ανάφλεξης.

 

– Την 25/02/2021 μετέβην μαζί με τους υπαλλήλους ύδρευσης του Δήμου Πόρου, κ.κ. Γ. Πάνου, Θ. Λιβανού και Π. Σαχίνη και πραγματοποιήσαμε προγραμματισμένους ελέγχους σε χρόνια προβλήματα παράνομων υδροληψιών. Επί καθημερινής βάσεως δε, καθ’ όλη την περασμένη εβδομάδα είχα επικοινωνία και ενημέρωση από τους υπαλλήλους Νεκτάριο Παπαχρίστου και Μιχαήλ Τζάνο, οι οποίοι ήσαν υπεύθυνοι για τις υδροληψίες και το δίκτυο κατανάλωσής και δεξαμενών του Δήμου.

 

– Τέλος, στις 26/02/2021, ημέρα Παρασκευή πραγματοποίησα συνάντηση με τον εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου μισθωτή του αγροτικού κληροδοτήματος Δουζίνα στην περιοχή Καραπολίτι, εντός του Δημοτικού Καταστήματος, προκειμένου να επιλυθούν τα θέματα προώθησης της μίσθωσης του ακινήτου του Δήμου με δεκαετή διάρκεια αυτής και με μίσθωμα 7.000€ προκαταβαλλόμενο. Η διάρκεια της συναντήσεως ήταν από 09.00 έως 11.00 ώρα περίπου, συνεργαζόμενος και με τους υπαλλήλους, Σταύρο Γραβάνη, Φανή Πρωτόπαππα, τον Γενικό Γραμματέα Μάνο Στεφανίδη και τον ειδικό συνεργάτη Δημάρχου Εμμανουήλ Μωυσιάδη.

 

Όλα τα ανωτέρω πραγματοποιήθηκαν από εμένα με πλήρη υπευθυνότητα και σοβαρότητα λόγω της θέσεώς μου αγνοώντας μέχρι και την 26/02/2021 ότι είχα αποπεμφθεί από τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου με την κατηγορία ότι δήθεν επικοινωνούσα πλημμελώς με τους συνεργάτες μου, δεν ασκούσα νόμιμα και σωστά
τα καθήκοντά μου, προκαλώντας δήθεν ενδεχόμενη βλάβη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
Και με πλήρη συναίσθηση της θέσεώς μου και των ευθυνών μου, κυρίως προς τους συμπολίτες μου που με τίμησαν με την ψήφο τους, αλλά και την αγάπη μου για τον τόπο που γεννήθηκα μεγάλωσα και ζω και αναλογιζόμενος και προσμετρώντας τη μέγιστη προσπάθεια που κατέβαλλα τα τελευταία επτά (7) έτη από τη θέση ευθύνης που μου είχε ανατεθεί, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΩ ΤΑ ΕΞΗΣ :

 

1) ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ από μέλος της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πόρου.
2) ΖΗΤΩ και ΔΗΛΩΝΩ την ανεξαρτητοποίησή μου και
3) ΠΑΡΑΜΕΝΩ Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, τιμώντας τους συμπολίτες μου που με τίμησαν με την ψήφο τους, υποσχόμενος ότι συνεχίζω να αγωνίζομαι για την πρόοδο του Πόρου.

 

Μετά τιμής,
Γεώργιος Κ. Κουτουζής
Δημοτικός Σύμβουλος
Σχολιάστε