Ανακοίνωση Χατζηπέρου για το έργο «Αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών κατασκευών Ν. Πόρου»Από τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Π. Χατζηπέρο, εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου σχετικά με το έργο  «Αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών κατασκευών Ν. Πόρου»: 

 

ΚΑΤ’ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ, ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ «ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ» ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ…

 

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε, χθες, κατά την 15η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Παναγιώτη Χατζηπέρου για παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών κατασκευών Ν. Πόρου», που προκλήθηκαν εξαιτίας των πλημμυρών του 2014!

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και ο προϋπολογισμός για την εκτέλεσή του, ανέρχεται στο  ποσό των 415.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Τα 415.000€ πιστώθηκαν στον προϋπολογισμό του 2015, με παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κου Παναγιώτη Χατζηπέρου διακόπτοντας την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών προς τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου για το Πρόγραμμα των Εκτελεστέων Έργων. Οι πρώτες 600.000€ ?είχαν εγκριθεί από το ΠΔΕ για τον ίδιο σκοπό? αντί για αντιπλημμυρικά έργα και έργα προστασίας των πρανών, για τα οποία προορίζονταν, χρησιμοποιήθηκαν, κυρίως, για έργα ασφαλτόστρωσης από το Δασαρχείο μέχρι τον Άγιο Στάθη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην φτάνουν για την γέφυρα του Νεκροταφείου, το οποίο τελικά υλοποιήθηκε ύστερα από μεγάλη πίεση του Αντιπεριφερειάρχη.

Η από 16/11/2016 Προγραμματική Σύμβαση παρατείνεται κατά 34 μήνες διότι απαιτείται επανέναρξη των διαδικασιών εκτέλεσης του έργου με την κλήση του δεύτερου μειοδότη καθώς είχε προηγηθεί η οριστική έκπτωση της αρχικής αναδόχου εταιρείας (249/2018 απόφαση ΔΣ Πόρου περί οριστικής έκπτωσης), κάτι που παρεμπιπτόντως αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν έχει ξανασυμβεί!

Η προβλεπόμενη -κατά το νόμο- διαδικασία έως ότου ελήφθη η τελική απόφαση έκπτωσης από τον Δήμο κράτησε λίγο λιγότερο από 3 χρόνια, με καταληκτική ημερομηνία περάτωσης 16-7-2022!!!! Συνεπώς, αντίστοιχος χρόνος θα χρειαζόταν αν ακολουθούσαμε την ίδια διαδικασία και για την αποκατάσταση του λιμανιού ?κάτι το οποίο αναφέρω στην από 19/4/2019 επιστολή μου προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου αλλά κατά την ανάγνωσή της ο Δήμαρχος το ειρωνεύτηκε…επιεικώς!

Αν μάλιστα κάνουμε μια προβολή των ημερομηνιών στα 2 έργα, αυτή τη στιγμή το έργο του λιμανιού δεν θα είχε καν ξεκινήσει!
Σχολιάστε