Ανακοίνωση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο Τροιζηνίας – ΜεθάνωνΑπό το Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 145/30.09.2019 τεύχος Α’, παρέχεται η δυνατότητα στους υπόχρεους σε δηλώσεις υποβολής τελών παρεπιδημούντων η τελών ακαθαρίστων εσόδων του Ν. 1080/80 όπως και τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων, να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο καθεστώς δόσεων του Ν 4611/2019 (100 δόσεις).

Στις παραπάνω διατάξεις δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης και οφειλών που θα βεβαιωθούν έως τις 29/11/2019 και ως εκ τούτου για να επωφεληθείται από τις ευνοικές διατάξεις, θα πρέπει να προσκομίσετε αίτηση και τις δηλώσεις υποβολής τελών παρεπιδημούντων η τελών ακαθαρίστων εσόδων του Ν. 1080/80 μαζί με αντίγραφα δήλωσεων ΦΠΑ των ανάλογων οικονομικών ετών τα οποία οφείλεται, όπως και δήλωση των τετραγωνικών μέτρων κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνει η επιχείρησή σας, για να είναι δυνατή η βεβαίωση και η υπαγωγή τους εντός της οριζόμενης προθεσμίας (29/11/2019) στις ευεργετικές διατάξεις της παραπάνω ρύθμισης, όπως και η ρύθμιση ή απαλλαγή των προστίμων που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1080/1980 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2946/01, ΦΕΚ 224/01 τεύχος Α’).

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας θα προβούμε σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες για την αναγκαστική είσπραξη εσόδων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα :
22980-42211 για την Δημοτική Ενότητα Τροιζήνας
22980-92131 για την Δημοτική Ενότητα Μεθάνων

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Λαζάρου Γιάννης και Βλάχου Ιωάννα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ
Σχολιάστε