Ανακοίνωση λειτουργίας Υπηρεσιών Λιμεναρχείου ΠόρουΗ Λιμενική Αρχή Πόρου, στο ευρύτερο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονωϊού SARS-CoV, σας γνωρίζει ότι από 17.03.2020 και μέχρι νεοτέρας θα συνεχίσει να λειτουργεί σε 24ωρη βάση αλλά μόνο με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό επιφυλακής για την διεκπεραίωση εξαιρετικώς επειγουσών υποθέσεων.
Στο πλαίσιο αυτό η εξυπηρέτηση πολιτών – κοινού θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που απαιτείται φυσική παρουσία στην Υπηρεσία μας και δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως να απευθύνεστε, αρχικά και πριν την επίσκεψή σας στο Λιμενικό Κατάστημα, τηλεφωνικά προκειμένου εξυπηρετηθείτε από το αρμόδιο γραφείο σε προκαθορισμένη ημέρα/ώρα.
Πέραν των ανωτέρω και μέχρι νεωτέρας, σε εκτέλεση σχετικών διαταγών, γνωρίζονται τα ακόλουθα:
• Αναστέλλεται, εκτός της περίπτωσης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, η παραλαβή δικαιολογητικών από Υπηρεσία μας για την διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας τομέα Λιμενικής Αστυνομίας (όπως χορήγηση βεβαιώσεων συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων δραστηριοποίησης ρ/κ λιμένα, δυτών, μαθητευόμενων δυτών, καταδυτικών συνεργείων, θαλάσσιων ταξί, λαντζών, παροχέα καταδυτικών Υπηρεσιών αναψυχής, εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων μικρών σκαφών, πράξεις εγγραφής μικρών σκαφών σε ΒΕΜΣ και λοιπές πράξεις σχετικές με μικρά σκάφη που διέπονται από διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Λιμένων περί μικρών σκαφών, έκδοση αδειών χειριστή
ταχυπλόου σκάφους, αδειών εκμισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής, ναυαγοσώστη).
• Σε περίπτωση βεβαιώσεων συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων άσκησης επαγγελμάτων για τις οποίες απαιτείται μέχρι 30-04-2020 η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει εκλείψει καμιά προϋπόθεση από τις προβλεπόμενες για την έγκριση άσκησης των επαγγελμάτων αυτών καθώς και τυχόν ανανεώσεων αδειών άσκησης επαγγελμάτων που απαιτείται να διεκπεραιωθούν μέχρι την ως άνω ημερομηνία παρατείνεται η διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών μέχρι 01-06- 2020.
• Αναβάλλονται κάθε είδους προγραμματισμένες εξετάσεις που διέπονται από νομοθετικές διατάξεις αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας.
• Αναστέλλεται η ανανέωση όλων των ατομικών επαγγελματικών αδειών αλιείας έως και 30-04-2020. Άδειες που λήγουν εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος καθώς και άδειες με ημερομηνία λήξεως έως και 31-05-2020 παραμένουν σε ισχύ και θα ανανεώνονται από 01-05-2020 έως και 31-07-2020.
Τυχόν αλλαγή των ως άνω οριζόμενων θα γνωστοποιηθεί με νεοτέρα.
• Αναφορικά με την ανανέωση επαγγελματικών αδειών αλιείας σκαφών και δεδομένης της υφιστάμενης προθεσμίας έως 10-04-2020 για ανανέωση αυτών (άρθρο 52 Ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α΄)) η διαδικασία αυτής θα πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων με το Αρμόδιο Γραφείο της Υπηρεσίας.
• Αναστέλλεται και παρατείνεται η ανανέωση αδειών εκτέλεσης πλόων μικρών σκαφών μέχρι 01-06-2020.
• Περιορίζεται εν όλω, από 15-03-2020 και ώρα 15:00 έως 15-04-2020 και ώρα 15:00, ο κατάπλους επαγγελματικών πλοίων θαλάσσιας αναψυχής (κρουαζιερόπλοια, ημερόπλοια αναψυχής) σε ελληνικά λιμάνια και η με οποιοδήποτε τρόπο αποβίβαση επιβατών στα λιμάνια αυτά.
• Για θέματα Οίκου Ναύτου και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την Υπηρεσία μας.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22980 22274
Φαξ: 22980 22224
Email : poros@hcg.gr
Σχολιάστε