Ανακοίνωση για πρόσληψη 5 ατόμων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΠόρουΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου” που εδρεύει στον Πόρο, Ν. Αττικής.

Ακολουθεί το αρχείο με την περίληψη της ανακοίνωσης:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1-2018 ΔΛΤ ΠΟΡΟΥ
Σχολιάστε