Αναβολή της συνεδρίασης για τον ισολογισμό του Δήμου Τροιζηνίας ζητά η αντιπολίτευσηo Σάββας Αθανασίου

Αναφορικά με την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τροιζηνίας με μοναδικό θέμα την « Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Δήμου Τροιζηνίας Οικονομικού έτους 2011», ο Επικεφαλής του Δικτύου Πολιτών «ΑλλάΖΟΥΜΕ τα Μέθανα και την Τροιζηνία» κ. Σάββας Ν. Αθανασίου, απέστειλε, σήμερα το πρωί, την ακόλουθη επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τροιζηνίας κ. Χρ. Πάλλη.

Αγαπητέ κύριε,
Λάβαμε την ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου, που περιλαμβάνει ως μοναδικό θέμα την « Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Δήμου Τροιζηνίας Οικονομικού έτους 2011». Ωστόσο, σας επισημαίνουμε ότι δεν μας έχετε δώσει αντίγραφο, τόσο του απολογισμού, όσο και των παρατηρήσεων των ορκωτών λογιστών. Κατά την χθεσινή μας τηλεφωνική επικοινωνία, σας υπογράμμισα το γεγονός αυτό, αλλά δεν είχατε ακόμα, όπως είπατε, λάβει τα σχετικά αντίγραφα.
Επίσης, σας ανέφερα ότι ο χώρος της Βιβλιοθήκης του Γυμνασίου Γαλατά είναι ακατάλληλος για συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εκείνες για απρόσκοπτη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου. Τα γεγονότα που διεδραματίστηκαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ανέδειξαν ακόμα το γεγονός ότι ο περιβάλλον χώρος δεν διασφαλίζει και την σωματική μας ακεραιότητα – έλλειψη επαρκούς φωτισμού κλπ – από τις προκλητικές συμπεριφορές που συχνά επιδεικνύουν ο δήμαρχος Ι. Σαμπάνης και ο αντιδήμαρχος Ν. Δαρσινός.
Για το λόγο αυτό,
Επειδή δεν μας έχετε δώσει εγκαίρως την εισήγηση και τα οικονομικά στοιχεία του απολογισμού και του 2011, αλλά ούτε έχει αναρτηθεί μέχρι σήμερα το πρωί η σχετική έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή, στη Διαύγεια και επειδή ο χώρος είναι ακατάλληλος, ζητάμε την αναβολή του θέματος μέχρι να διασφαλιστούν οι όροι δημοκρατικής λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.
Σε περίπτωση που αρνηθείτε να συμμορφωθείτε με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, εμείς σαν δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας δεν θα προσέλθουμε στο σημερινό συμβούλιο και θα προσφύγουμε στις υπερκείμενες διοικητικές υπηρεσίες.
Η παρούσα επιστολή να διαβαστεί και να καταγραφεί στα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Σάββας Ν. Αθανασίου
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012

Κοινοποίηση: Προς τον γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου κ. Γ. Λέκκα, ο οποίος επιφορτίζεται το καθήκον να το περάσει στα πρωτόκολλο του Δήμου Τροιζηνίας.
Σχολιάστε