Αίτημα του Δήμου Πόρου για καθορισμό ειδικών μέτρων και διαδικασιών αναφορικά με τον κορωνοϊό για τα νησιάΜε κατεπείγουσα ομόφωνη Απόφασή του την Πέμπτη 19.3.2020 ( https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4ΤΕΩΞΝ-Β41?inline=true ), το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου ζητάει από το Υπουργικό Συμβούλιο και την «Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού» τον καθορισμό ειδικών μέτρων και διαδικασιών αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού για τις νησιωτικές περιοχές της χώρας, με βάση τις ειδικές συνθήκες και ανάγκες τους (π.χ. περιορισμός επισκεψιμότητας περιοχών, μέτρα χρήσης τοπικών μέσων μεταφοράς) και την υπαγωγή του Πόρου στα μέτρα αυτά, και σε καμία περίπτωση σε γενικά μέτρα που τυχόν θεσπισθούν για την Περιφέρεια Αττικής ή για αστικές περιοχές.

 

Επίσης, ζητάει τον καθορισμό διαδικασίας μεταφοράς από νησιωτικές περιοχές στην ηπειρωτική χώρα των «ύποπτων κρουσμάτων», για τα οποία έχει υποδειχθεί αρμοδίως η μετάβαση σε δομή υγείας προς εξέταση. Καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν θεσμοθετηθεί τέτοια μέτρα και διαδικασίες για τις νησιωτικές περιοχές τις χώρας -και μέχρι την αιτούμενη κεντρική θεσμοθέτησή τους- το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου, με την ίδια Απόφασή του, καθόρισε κανονιστικά μέτρα που αφορούν σε ζητήματα μεταφορών προσώπων στο νησί, σε ζητήματα επισκεψιμότητας και στην διαχείριση ασθενών με ύποπτα συμπτώματα κορωνοϊού.
Σχολιάστε