Έναρξη των εγγραφών στον Παιδικό Σταθμό και το ΚΔΑΠ του Δήμου Πόρου μέσω ΕΣΠΑΑπό τον Δήμο Πόρου εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου, σχετικά με τις εγγραφές στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό και το ΚΔΑΠ: 

Αγαπητοί γονείς,

Ο Παιδικός Σταθμός και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Πόρου συνεχίζουν και την επόμενη σχολική χρονιά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και στα παιδιά των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής και διανοητικής ανάπτυξης, τα παιδιά στον Παιδικό Σταθμό κοινωνικοποιούνται, μαθαίνουν να σέβονται τον συνάνθρωπό τους και θέτουν σταθερές βάσεις για την Α’/θμια εκπαίδευση. Με τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης του ΚΔΑΠ, τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να σέβονται την ομαδική εργασία, να αγαπούν τη δημιουργία, την τέχνη και το περιβάλλον και, περισσότερο από όλα, να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ελεύθερο χρόνο τους.

Η χρηματοδότηση λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού και του ΚΔΑΠ γίνεται, σε μεγάλο βαθμό, μέσω του ΕΣΠΑ και βάσει των εγγεγραμμένων παιδιών. Για αυτό πρέπει όλοι οι γονείς που έχουν τις προϋποθέσεις να στηρίξουν τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού και του ΚΔΑΠ, υποβάλλοντας αίτηση στην ΕΕΤΑΑ για την εγγραφή των παιδιών τους για το σχολικό έτος 2018-19.

Οι εγγραφές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr, από 14.6.2018 έως 3.7.2018. Για πρώτη φορά φέτος, η είσοδος στο σύστημα θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet. Ο Δήμος Πόρου θα υποστηρίξει τις διαδικασίες εγγραφής των παιδιών, βοηθώντας τις μητέρες τόσο στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών όσο και στην υποβολή των αιτήσεων.

Καλούμε όλες τις μητέρες που είναι μισθωτές, ελεύθεροι επαγγελματίες, εργαζόμενες στον αγροτικό τομέα, ενταγμένες σε προγράμματα απασχόλησης, επιδοτούμενες άνεργες και άνεργες με κάρτα ανεργίας, να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Δήμου μας για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτηση στην ΕΕΤΑΑ και την εγγραφή των παιδιών στο Παιδικό Σταθμό και στο ΚΔΑΠ, από 14.6.2018 έως 3.7.2018.

Πληροφορίες: Στον Παιδικό Σταθμό (2298023102), στο ΚΔΑΠ (2298022760), στην κ. Ρόζα Μωραϊτη (6977980171), στην κ. Μαρία Μπαρδάκα (6975958760) και στον κ. Χρήστο Χίο (2298320523, 2298029099).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

ΑΦΜ και ΑΜΚΑ ΜΗΤΕΡΑΣ και ΣΥΖΥΓΟΥ – ΑΜΚΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

Α. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για μητέρες μισθωτές (ΙΚΑ):

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου σε ισχύ

 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2017

 4. Ιατρική βεβαίωση

 5. Βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα, καθώς και το είδος της απασχόλησης (πλήρης ή μερική, αορίστου ή ορισμένου χρόνου)

 6. Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης η αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης ή αντίγραφο πίνακα Ε4

Β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για μητέρες αυτοαπασχολούμενες (ΟΑΕΕ):

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2017

 4. Ιατρική βεβαίωση

 5. Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ.

 6. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη

 7. Υπεύθυνη δήλωση περί μη-διακοπής της υπαγωγής στον ασφαλιστικό φορέα

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για μητέρες αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα (ΟΓΑ):

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2017

 4. Ιατρική βεβαίωση

 5. Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος

Δ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για μητέρες άνεργες:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2017

 4. Ιατρική βεβαίωση

 5. Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ
Σχολιάστε