Έναρξη διαβούλευσης για τον καθορισμό του Πολιούχου του Δήμου ΠόρουΑνακοινώθηκε από τον Δήμο Πόρου, η έναρξη της διαβούλευσης για τον καθορισμό του Πολιούχου του Δήμου Πόρου:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου, με την υπ’ αριθμ. 3/2018 Απόφασή του, αποφάσισε την έναρξη διαβούλευσης για τον καθορισμό του Πολιούχου του Δήμου μας (ΑΔΑ: 97ΝΘΩΞΝ-ΣΝΙ). Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες να υποβάλουν μέχρι τις 28.2.2018 τις προτάσεις τους στο πρωτόκολλο του Δήμου μας ή με e-mail στο dimarhos@poros.gr. Μετά τη λήξη της διαβούλευσης, το Δημοτικό Συμβούλιο θα αξιολογήσει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί και σε ειδική συνεδρίασή του θα αποφασίσει ποιος θα είναι ο Πολιούχος του Δήμου μας. (Σημειώνεται ότι προτάσεις Σωματείων θα γίνουν δεκτές στη διαβούλευση μόνον αν συνοδεύονται από νομίμως ληφθείσα σχετική Απόφαση του αρμόδιου Οργάνου τους).
Σχολιάστε