Έγκριση οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης επιπτώσεων «κρίσης κορωνοϊού» από το Δημοτικό Συμβούλιο ΠόρουΜε ομόφωνη Απόφασή του στις 10 Απριλίου 2020, το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου αποφάσισε τον καθορισμό των ακόλουθων απαλλαγών, για όλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού, για επιχειρήσεις και πολίτες που πλήττονται από αυτά:
α) Ενιαίο τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: απαλλαγή για όλες τις επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους.
β) Τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων: απαλλαγή για όλες τις επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους, σε ποσοστό ανάλογο των ημερών κατά τις οποίες δεν θα γίνεται χρήση του κ/χ χώρου, επί των 366 ημερών του έτους (ίδια απαλλαγή θα εγκρίνει και το Δ.Λ.Τ. Πόρου για τις παραχωρήσεις που αφορούν σε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων).
γ) Επαγγελματικές μισθώσεις: απαλλαγή από την καταβολή του 40% του συνολικού μισθώματος σε επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους.
δ) Τροφεία Παιδικού Σταθμού: απαλλαγή σε ποσοστό ανάλογο των ημερών κατά τις οποίες δεν λειτουργεί ο Παιδικός Σταθμός, επί των ημερών της κανονικής λειτουργίας του.
ε) Διευκρινίσεις: Οι απαλλαγές των περιπτώσεων (α) και (γ) θα εγκρίνονται κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, συνοδευόμενης από αντίγραφα λογαριασμού Δ.Ε.Η. και καταχώρησης στο ΕΡΓΑΝΗ, στην πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο www.poros.gr. Οι απαλλαγές των περιπτώσεων (β) και (δ) θα ισχύσουν συνολικά χωρίς υποβολή αιτήσεων.

Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής θα συμψηφίζονται με μελλοντικές απαιτήσεις τελών. Τέλος, με την ίδια Απόφαση του Δ.Σ. Πόρου, αποφασίστηκε η αναστολή του
Πολιτιστικού Προγράμματος και του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του 2020 και ο επανακαθορισμός τους με τη λήξη των μέτρων, καθώς και η αναστολή εκτέλεσης της ετήσιας εργολαβίας συντήρησης των Παιδικών Χαρών με παράταση ισχύος της κατά αντίστοιχο διάστημα.
Σχολιάστε