Έγκριση νέων χρηματοδοτήσεων για τον Δήμο ΠόρουΌπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης, νέες σημαντικές χρηματοδοτήσεις για τον Δήμο Πόρου έχουν εγκριθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2019, δίνοντας νέες δυνατότητες υλοποίησης αναγκαίων δράσεων στον Δήμο Πόρου.

Ειδικότερα:
• Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού (CLLD/LEADER 2014-2020) – 251.658€
• Προμήθεια απορριμματοφόρων (Φιλόδημος 2 / ΥΠΕΣ) – 150.000€
• Αναβάθμιση κοινωνικών υπηρεσιών (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020/ ΕΣΠΑ / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) – 56.880€
• Χρηματοδότηση εκδηλώσεων του Poros Arts Festival (CLLD/LEADER 2014-2020) – 20.484€
Σχολιάστε