Άλλη μία σημαντική επιχορήγηση του Δήμου Πόρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, ύψους 53.859€Εγκρίθηκε, με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη, η επιχορήγηση του Δήμου Πόρου με το ποσό των 53.859€, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής του, η οποία προέρχεται από τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αφορά εργολαβία σύνδεσης κατοικιών με τον Βιολογικό Καθαρισμό στον Συνοικισμό το 2008. Η επιχορήγηση εγκρίθηκε μετά από αίτημα που υπέβαλε ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης, ενώ με την ίδια Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις προς 10 συνολικά Δήμους, συνολικού ποσού 5.146.468€. Είναι η δεύτερη τέτοια επιχορήγηση που εγκρίνεται για τον Δήμο Πόρου, μετά την επιχορήγηση 374.478€ που είχε εγκριθεί στις 27.1.2017.
Σχολιάστε