Ώρα 11:30 Δέηση υπέρ των πεσόντων, κατάθεση Στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής, Εθνικός Ύμνος στην πλατεία Ηρώων. Παρέλαση από τους μαθητές των Σχολείων του Πόρου και τη Δημοτική Φιλαρμονική. Ώρα 12:00 Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί από μαθητές του χοροδιδασκαλείου του ΝΟΠΤ στην πλατεία Ηρώων.

Σχολιάστε