Σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την ∆ευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 17:00 στη Χατζοπούλειο ∆ημοτική Βιβλιοθήκη, θα συζητηθεί η αποδοχή των προτάσεων διαβούλευσης επί του στρατηγικού σχεδιασμού και η τελική έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος.

Σχολιάστε