Το Π.Σ. Αττικής είπε “όχι” στην νέα μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στον ΠόροΑρνητικά γνωμοδότησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων νέας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρίας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ στον Πόρο. Οι λόγοι απόρριψης βασίστηκαν στην αρνητική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, η οποία πρότεινε την απόρριψη της Μελέτης για τυπικούς λόγους, καθώς και στην ένσταση κατά της Μελέτης που υπέβαλε η «Πρωτοβουλία για την προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Πόρου». Επιστολή άγνωστου περιεχομένου σχετικά με το θέμα απέστειλε στο περιφερειακό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος Πόρου (προσωπικά) παρακάμπτοντας το Δημοτικό Συμβούλιο.
Σημειώνουμε ότι η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν είναι δεσμευτική για το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος πρόκειται να κρίνει την τύχη του αιτήματος της ΔΙΑΣ.
Διαβάστε την ένσταση της “Πρωτοβουλίας”
Σχολιάστε