Πανεπιστήμιο Stanford: Τα απόβλητα των ιχθυοκαλλιεργειών ταξιδεύουν χιλιόμετραΗ υδατοκαλλιέργεια είναι μια ακμάζουσα βιομηχανία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια αλλά αυτό σημαίνει ότι με την παραγωγή, αυξάνεται παράλληλα και η ρύπανση του περιβάλλοντος.
Τι συμβαίνει όμως με τα απόβλητα των παράκτιων μονάδων; Μέχρι σήμερα λίγα έχουν γνωστά για το πώς να ταξιδεύσουν τα απόβλητα όταν δεν είναι πλέον γύρω από τα κλουβιά. Εδώ και ένα χρόνο, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Στάνφορντ έχουν αναπτύξει μια εξαιρετικά λεπτομερή προσομοίωση σε υπολογιστή που θα βοηθήσει να βρεθούν οι κατάλληλες τοποθεσίες για μονάδες υδατοκαλλιέργειας και να βοηθήσει την παρακολούθηση της κίνησης των αποβλήτων μέσω των υδάτων.
Με δεδομένη την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, αναπτύσσεται ταυτόχρονα και η ρύπανση του περιβάλλοντος, γεγονός που δεν αμφισβητείται από κανένα. Αλλά ακριβώς τι συμβαίνει με τα απόβλητα που παράγονται από τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας αλλά και που διοχετεύονται, είναι μέχρι σήμερα, σε μεγάλο βαθμό, ένα θέμα εικασίας.
“Για πολλά χρόνια, οι άνθρωποι υπέθεταν ότι λόγω του μεγέθους του ωκεανού και λόγω της ενέργειας στα ρεύματα του, ότι κάθε ουσία που εισάγεται μέσα στον θάλασσα γρήγορα θα πρέπει να αραιώνεται σε συγκεντρώσεις που θα ήταν ελάχιστα ανιχνεύσιμη», δήλωσε ο Jeff Koseff, καθηγητής της πολιτικής και περιβαλλοντικής μηχανολογίας.
Τώρα ο Koseff μαζί με την καθηγήτρια Rosamonh Naylor και τον Oliver Fringer , επίκουρο καθηγητής πολιτικής και περιβαλλοντικής μηχανολογίας, και με μια ομάδα συναδέλφων τους, έχουν αναπτύξει ένα υπολογιστικό μοντέλο που επιτρέπει στους ερευνητές να προβλέψουν, που οδηγούνται τα λύματα από μια παράκτια μονάδα ιχθυοτροφείου. Η απάντηση δεν μπορεί πάντα να είναι θετική προς τους κολυμβητές και τους surfers.
«Ανακαλύψαμε ότι η κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος γύρω από τις μονάδες, μπορεί να επηρεάσει δραματικά κατά πόσο τα απόβλητα μπορούν να «ταξιδεύουν» μακριά από την πηγή,” δήλωσε ο Koseff. “Αυτό δείχνει ότι η «αυτόματη αραίωση» δεν μπορεί να είναι η λύση για την ρύπανση υδατοκαλλιέργειας.”
Η προσομοίωση ενσωματώνει την επίδραση των μεταβλητών, όπως παλίρροιες, ρεύματα, την περιστροφή της Γης και της φυσικής δομής των κλουβιών για τον υπολογισμό του τρόπου διεξαγωγής διασποράς των αποβλήτων.
“Αυτά τα λοφία ρύπανσης στην πραγματικότητα παραμένουν αρκετά συνεκτικά και σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από την πηγή και θα μπορούσε να προκαλέσουν σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης στις παράκτιες περιοχές», δήλωσε ο Koseff.
Η Naylor και Koseff είπαν το μοντέλο θα αποδειχθεί πολύτιμο στην επιλογή των κατάλληλων χώρων για τη μελλοντική εγκατάσταση ιχθυοτροφείων. Γνωρίζοντας τα ποσά των περιττωμάτων των ψαριών και των υπολειμμάτων τροφίμων που παράγονται από τις μονάδες, οι ερευνητές θα είναι σε θέση να προβλέψουν πώς θα διαλυθούν τα απόβλητα και που θα ταξιδεύουν, από μια συγκεκριμένη τοποθεσία, δεδομένων των τοπικών συνθηκών.
Η Καθηγήτρια Naylor πιστεύει πως το μοντέλο πιθανότατα θα δείξει ότι ορισμένες περιοχές που παλαιότερα θεωρούνταν κατάλληλες για την ανάπτυξη ιχθυοτροφείων, δεν ήταν ποτέ πραγματικά κατάλληλες. Έχοντας σαφώς καθορισμένα τα όρια της υδατοκαλλιέργειας, όπου είναι αποδεκτό, θα βοηθήσει τον κλάδο να αποφύγει τη σύγκρουση με άλλους χρήστες των παράκτιων περιοχών.
«Πολλοί από τους ανθρώπους της βιομηχανίας που έχω μιλήσει δεν εργάζονται κατά του περιβάλλοντος και πραγματικά προσπαθούν να κάνουν το έργο της υδατοκαλλιέργειας, και αυτό θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για αυτούς», λέει η Naylor.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

• Πηγή: http://www.stanford.edu/
Σχολιάστε