Νέα πρόστιμα από τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος για την υπόθεση της φορμόληςΠρόστιμα συνολικού ύψους 590.950 Ευρώ, σε 10 επιχειρήσεις και 2 δήμους, επέβαλε ο ειδικός γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μωυσής Κουρουζίδης, μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν στην κακή διαχείριση υγρών και στερεών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, αποβλήτων συσσωρευτών, περιττωμάτων πτηνών, καύση νεκρών ζώων, χρήση φορμόλης σε ιχθυοκαλλιέργειες κ.ά.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε δύο δήμους, τρεις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και μία βιομηχανία, μία μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, μία μονάδα ανακύκλωσης αυτοκινήτων-σιδήρων-μετάλλων-καλωδίων, ένα λατομείο αδρανών υλικών, ένα εκκοκκιστήριο, μία πτηνοτροφική μονάδα και μία ξενοδοχειακή μονάδα.
Πηγή: zougla.gr
deltup
Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Γιάννης Γκούμας says:

    Άρα λοιπόν υπάρχουν προϋποθέσεις για ομαλή λειτουργία των ιχθυοκαλλιεργειών. Εφόσον επιβάλλουν πρόστιμα στους παρανομούντες, οι νόμιμες καλλιέγειες ας μείνουν ως έχουν. Τα πρόστιμα στους παρανομούντες που δεν συμορφώνονται πρέπει να πάρουν την μορφή προστίμων διατήρησης και να αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Πού θα πάει θα συμμορφωθούν κάποτε και ο όχλος δεν θα τα βάζει με τους πάντες.

Σχολιάστε