Μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών ρυπαίνουν το περιβάλλονΗ μονάδα στην περιοχή Καψάλι - Βίδι

Διαβάζουμε στο Παρόν της Κυριακής (11/7)
Δεν… σταματάει να λέει ο νομάρχης Πειραιά πως είναι ευαισθητοποιημένος για το περιβάλλον (έκανε μάλιστα και σχετική μελέτη μαζί με το Πολυτεχνείο), αλλά δύο μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας που υπάλληλοι της Νομαρχίας Πειραιά, τής οποίας προΐσταται, έχουν τιμωρήσει με πρόστιμο επανειλημμένα επειδή προκαλούν επιβάρυνση στο περιβάλλον, τις… αφήνει να λειτουργούν παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, αλλά και τα εξώδικα της Πρωτοβουλίας για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Πόρου!

Η Πρωτοβουλία, με εξώδικη πρόσκλησή της προς τον πρώην νομάρχη Πειραιά κ. Ιωάννη Μίχα (η οποία του επιδόθηκε την 6.7.2010), τον κατήγγειλε ότι δεν εφάρμοσε τον νόμο και δεν επέβαλε, ως είχε υπηρεσιακή υποχρέωση, προσωρινό λουκέτο στις μονάδες ώστε να τις υποχρεώσει να συμμορφωθούν, ενώ όχι απλώς γνώριζε την υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τις εταιρείες, αλλά: α) ήταν η ίδια η νομαρχία η οποία βεβαίωσε τέσσερις φορές την υποβάθμιση (στη μία εξ αυτών επέβαλε και πρόστιμα) και β) ο ίδιος ο κ. Μίχας κατʼ επανάληψιν έχει δηλώσει –επί λέξει– ότι η κατάσταση με τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στον Πόρο έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η υποχρέωση του νομάρχη προβλέπεται ρητά από τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 2 του νόμου 1650/1986 (του νόμου, δηλαδή, με τον οποίο παραπέμπονται σε δίκη οι υπεύθυνοι των μονάδων) που λέει: «Αν μια επιχείρηση ή δραστηριότητα προκαλεί… υποβάθμιση του περιβάλλοντος, επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας της μέχρις ότου ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπεται η… υποβάθμιση… Η διακοπή επιβάλλεται με απόφαση του οικείου νομάρχη». Στην εξώδικη αυτή πρόσκληση δεν απάντησε ποτέ ο κ. Μίχας.
Αναφερόμενος στο θέμα αυτό ο νομάρχης και υποψήφιος δήμαρχος του Πειραιά Γ. Μίχας, αλλά και ο «κολλητός» του αντινομάρχης και υποψήφιος σύμβουλος με τον συνδυασμό του Στ. Μαρκάτος έχουν πει ότι σύμφωνα με τον νόμο 3208/2003 όλες, δήθεν, οι αρμοδιότητες που αφορούν στη λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας ανήκουν πλέον αποκλειστικά στην περιφέρεια (ήτοι, πλην της αδειοδότησής τους και της ανάκλησής τους και της ανάκλησης της άδειάς τους, και η παύση της λειτουργίας τους –προσωρινή ή οριστική– και ο έλεγχος της νομιμότητας της λειτουργίας τους και η επιβολή προστίμων).
Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική, γιατί ο νόμος ρητά αναφέρει ότι μόνο η παραχώρηση, μίσθωση, αναμίσθωση, ανανέωση ή παράταση της μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας… γίνονται με απόφαση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας. Η παύση (προσωρινή και οριστική) της λειτουργίας των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας εξακολουθεί και παραμένει αρμοδιότητα και υποχρέωση του νομάρχη. Ο δε έλεγχος της νομιμότητας της λειτουργίας των μονάδων και η επιβολή προστίμων είναι –ταυτόχρονα– αρμοδιότητα της περιφέρειας, της νομαρχίας και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
Με βάση τον νόμο αυτόν άλλωστε οι υπηρεσίες της νομαρχίας έκαναν ελέγχους το 2007, το 2008 και το 2009 και επεβλήθησαν πρόστιμα! Γιατί άραγε ο κ. νομάρχης αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο και αποφεύγει να βάλει λουκέτο στις επιχειρήσεις που καταστρέφουν το περιβάλλον; Και με αυτήν τη λογική για ποια «περιβαλλοντική αναβάθμιση» του Πειραιά μιλάει στο πρόγραμμά του; Τέτοια περιβαλλοντική πολιτική είναι σίγουρο ότι οι Πειραιώτες δεν τη θέλουν. Λόγια σταράτα θέλουν και αλήθειες. Όχι παρελκυστικές κουβέντες, μισόλογα και παραπλανητικές εξαγγελίες. Ας τα ʼχει αυτά υπόψη του ο κ. Μίχας πριν βρεθεί προ εκπλήξεως σήμερα το βράδυ…
Σχολιάστε