Ερώτηση από τη ΔΗΜΑΡ για την φορμόλη στα ιχθυοτροφεία του ΠόρουdimarΕρώτηση κατέθεσε στο Κοινοβούλιο στις 30/1/2013, ο βουλευτής Επικρατείας της ΔΗΜΑΡ, Σπύρος Λυκούδης, σχετικά με τη μόλυνση των Ιχθυοκαλλιεργειών στον Πόρο από τη χρήση φορμόλης.
Η Ερώτηση έχει ως εξής:

Για τους Υπουργούς: 1. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
2. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σύμφωνα με την έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος, ύστερα από ελέγχους που πραγματοποίησαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ» στην περιοχή του Πόρου, διαπιστώθηκε σοβαρή ρύπανση της ατμόσφαιρας, της θάλασσας και του εδάφους από μεγάλες ποσότητες φορμόλης.
Οι επιθεωρητές αναφέρουν στην έκθεσή τους ότι η εταιρεία προμηθεύτηκε 77 τόνους φορμόλης, που θεωρείται ιδιαίτερα τοξική και ύποπτη καρκινογένεσης, η χρήση της οποίας στις υδατοκαλλιέργειες του Πόρου αφορά χρονικό διάστημα μόλις 2,5 ετών.
Με το θέμα ασχολείται ήδη η εισαγγελία πρωτοδικών Πειραιά, η οποία άσκησε προς τους εκπροσώπους της εταιρείας ποινική δίωξη μετά από 2 χρόνια εξαντλητικής προκαταρκτικής εξέτασης.

Από τους ελέγχους που διενήργησαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, διαπιστώθηκε ότι ποσότητες φορμόλης κατέληξαν στην ατμόσφαιρα μέσω της αποτέφρωσης των νεκρών ψαριών, στη θάλασσα μέσω των ψεκασμών στην προβλήτα και το έδαφος από την απόρριψη των νεκρών ψαριών στη χωματερή του Δήμου Πόρου.
Έτσι πέραν της δικαστικής απόφασης για την εταιρεία, το πρόβλημα της ρύπανσης της θάλασσας λόγω ψεκασμών και του εδάφους από την απόρριψη των νεκρών ψαριών στη χωματερή του Πόρου παραμένει, με άγνωστες επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών .
Για όλα τα παραπάνω

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
•Έχουν γίνει μετρήσεις για την περιεκτικότητα φορμόλης στη θάλασσα και εάν ναι , είναι σε επιτρεπτά όρια;
•Ποιες είναι οι αντίστοιχες τιμές στο υπέδαφος;
•Έχουν γίνει επεμβάσεις αποκατάστασης από τη στιγμή που διαπιστώθηκε το πρόβλημα;
•Διενεργήθηκαν έλεγχοι από τον ΕΦΕΤ στα προϊόντα του εν λόγω ιχθυοτροφείου, από την στιγμή που έγινε γνωστή η χρήση της φορμόλης και εάν ναι, ποια ήταν τα αποτελέσματά τους και οι περαιτέρω ενέργειες;
•Υπάρχει σήμερα πρόβλημα με τα παραγόμενα από την εν λόγω εταιρεία προϊόντα;
•Ελέγχτηκαν άλλες συναφείς επιχειρήσεις και προϊόντα, για να διαπιστωθεί πόσο διαδεδομένη είναι η χρήση της φορμόλης στις ιχθυοκαλλιέργειες;
Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ
Σχολιάστε