Εξώδικη απάντηση της «Πρωτοβουλίας για την Προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Πόρου» στους ισχυρισμούς της ΔΙΑΣΜε εξώδικη δήλωση, η οποία επιδόθηκε σήμερα στην Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Α. Διαμαντοπούλου, τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρό και τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, κ. Δ. Κατσικάρη, απάντησε η «Πρωτοβουλία για την Προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Πόρου» στους ισχυρισμούς της εταιρίας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, οι οποίοι περιλαμβάνονταν στο εξώδικο που είχε επιδώσει η εταιρία στους ίδιους αποδέκτες πριν μία βδομάδα. Σύμφωνα με την «Πρωτοβουλία», η ΔΙΑΣ, προκειμένου να πείσει τη Διοίκηση να της επιτρέψει την εξακολούθηση της λειτουργίας των παράνομων μονάδων της στην Πυρκαλή και Καλάμι, χρησιμοποιεί ψευδείς ισχυρισμούς και επικαλείται ανύπαρκτες «διατάξεις του νόμου», που επινόησε η ίδια. Ακολουθεί ολόκληρο το εξώδικο.
Εξώδικη Απάντηση Πρωτοβουλίας
Σχολιάστε