Ενημέρωση του Λιμεναρχείου Πόρου για την Παγκόσμια Ημέρα ΠεριβάλλοντοςΜας εστάλη ενημερωτικό έγγραφο από το Λιμεναρχείο Πόρου, με το οποίο μας υπενθυμίζεται ότι η 5η Ιουνίου κάθε έτους έχει καθιερωθεί διεθνώς να εορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος σε όλες τις Χώρες – Μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε) με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και ενεργοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων των πολιτών.

Το Λιμεναρχείο Πόρου υπενθυμίζει ότι στηρίζει και ενθαρρύνει πραγματοποίηση εκδηλώσεων θέματος, πρωτοβουλίες που στόχο έχουν την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, τον καθαρισμό χειμάρρων, ακτών ή θαλάσσιων χώρων, και δηλώνει ανοιχτό σε συνεργασία και συμμετοχή σε τέτοιου είδους ενέργειες.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξέδωσε το ακόλουθο μήνυμα:

“ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

 

κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος έχει θεσμοθετηθεί από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και γιορτάζεται κάθε έτος στις 5 Ιουνίου. Ο εορτασμός αυτός μας υπενθυμίζει ακόμη μια φορά τις ήδη λεπτές ισορροπίες του πλανήτη μας και το γεγονός ότι το μέλλον του όπως και αυτό της ύπαρξής μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η ημέρα αυτή αποτελεί ιδανική ευκαιρία για περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών με σκοπό την ανάληψη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Όλοι μας αναγνωρίζουμε την αλληλεξάρτηση των ανθρώπινων κοινωνιών με το φυσικό τους περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά, η βιώσιμη και αειφόρος κοινωνική-οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να εξασφαλίζεται με γνώμονα τον σεβασμό στη φύση μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα για την πατρίδα μας, ο άφθονος φυσικός της πλούτος, η μεγάλη έκταση της ακτογραμμής της και η πληθώρα των νησιών της αποτελούν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στην προσπάθειά της να χαράξει μια νέα αναπτυξιακή πορεία. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να αναφερθώ στην ολοκλήρωση από το Υπουργείο μας της διαδικασίας για την πρόσφατη κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον  Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, που υιοθετήθηκε στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της μεταφοράς και διασποράς στη θάλασσα επιβλαβών, αλλόχθονων υδρόβιων οργανισμών, μέσω της αλλαγής του έρματος των πλοίων, αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο έμπρακτα το συνεχές ενδιαφέρον του ΥΝΑΝΠ για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συμμετέχει, λοιπόν, και φέτος  ενεργά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την προάσπιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στην προστασία του οποίου συμβάλλουν καθημερινά τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής χάρη στην εκπαίδευσή τους και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τα διακρίνει.

Μέσω του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος για το 2017 οφείλουμε και πάλι να αναλογιστούμε ότι σε αυτό το περιβάλλον δεν ζούμε μόνοι μας. Το παραλάβαμε, το διαχειριζόμαστε και θα το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Η σχέση μας με το περιβάλλον εκτός από οικονομική , κοινωνική και πολιτιστική είναι πρωτίστως μια σχέση ζωής,  την οποία πρέπει να προστατέψουμε και να διαφυλάξουμε με όλες μας τις δυνάμεις.”

 
Σχολιάστε