Ενημέρωση συνόλου μελών ΤΟΕΒ για τα πεπραγμένα τουeik15Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ Λεμονοδάσους Πόρου προσκαλεί όλα τα γραμμένα μέλη του στη Χατζοπούλειο Βιβλιοθήκη την Κυριακή 10 Αυγούστου 2015 και ώρα 11:00 για ενημέρωση επί των πεπραγμένων του Οργανισμού μέχρι σήμερα, συζήτηση και κατάθεση προτάσεων από τα μέλη για την παραπέρα βελτίωση της λειτουργίας του Οργανισμού. Παράκληση όπως τα μέλη ανταποκριθούν στο κάλεσμα, γιατί η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.
Σχολιάστε