Την παύση της λειτουργίας των μονάδων υδατοκαλλιεργειών ζητούν στον ΠόροΗ Πρωτοβουλία για την Προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Πόρου, με ανακοίνωση της ζητά από τον αντιπεριφερειάρχη κ. Κατσικάρη, την παύση της λειτουργίας των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας που λειτουργούν στο νησί. Πιο συγκεκριμένα: “Στις 23.5.2011 ο ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, κ. Δ. Κατσικάρης, επέβαλε σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας που λειτουργούν στον Πόρο συνολικά πρόστιμα 34.997 ευρώ για την παράβαση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους. Ο κ. Κατσικάρης δήλωσε ότι «η άναρχη κατάσταση με τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στα νησιά μας έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η συστηματική παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, στον τουρισμό και στη δημόσια υγεία…».

Η «Πρωτοβουλία για την Προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Πόρου» συμφωνεί απόλυτα με τον κ. Κατσικάρη, και επαυξάνει λέγοντας ότι η κυριότερη αιτία για την άναρχη αυτή κατάσταση είναι η εγκληματική ανοχή της ελληνικής Πολιτείας στις παρανομίες των ιχθυοκαλλιεργειών, η οποία επίσης έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Κύριοι υπεύθυνοι για τις «δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, στον τουρισμό και στη δημόσια υγεία» είναι και οι δημόσιοι λειτουργοί που, παραβιάζοντας το καθήκον τους, αντί να επιβάλουν την παύση της λειτουργίας των μονάδων, τους βάζουν πρόστιμα χάδια και ΑΠΛΩΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ να άρουν τις παραβάσεις. Οι δημόσιοι λειτουργοί που έξι φορές, από το 2005 και μετά, παρατηρούν τις ίδιες υπερβάσεις (έως και 500%), υποδεικνύοντας, ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ, την άρση τους. Οι δημόσιοι λειτουργοί που όταν εφαρμόζουν τις παραγράφους 1, 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 1650/1986 για την Προστασία του Περιβάλλοντος, «πηδάνε» την παράγραφο 2, σύμφωνα με την οποία «αν μία επιχείρηση… προκαλεί… υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας της… (ή) οριστική… αν… παραλείπει να συμμορφωθεί… Η διακοπή επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη».

Η Πρωτοβουλία μας και ο Δήμος Πόρου (μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) καλούμε τον κ. Κατσικάρη, στον οποίο ανήκει πλέον η ΔΕΣΜΙΑ αυτή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, να αποδείξει ότι δεν ανήκει στους παραπάνω δημόσιους λειτουργούς και να εφαρμόσει για πρώτη φορά στα νησιά μας τους Νόμους του ελληνικού Κράτους.”
Σχολιάστε