Ανακοίνωση του ΤΟΕΒ Λεμονοδάσους


lemonodasosTo Δ. Σ. του ΤΟΕΒ/Λεμονοδάσους ανακοινώνει τα ακόλουθα:

” Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ/Λεμονοδάσους Πόρου συγκαλεί Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 7 Αυγούστου κα ώρα 11:00 π.μ. στη Χατζοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη.
Βασικό θέμα της Η.Δ. θα είναι η αξιοποίηση του παλαιού αντλητικού συγκροτήματος στη θέση Μπούντρι Λεμονοδάσους.

Επίσης θα γίνει ενημέρωση για την εξέλιξη του φετινού αρδευτικού προγράμματος, για τη διαδικασία προμηθείας νέου αντλητικού συγκροτήματος στη θέση Μπούντρι και θα συζητηθούν και τυχόν άλλα θέματα που θα τεθούν από τα μέλη.

Όλα τα μέλη του ΤΟΕΒ προσκαλούνται να παραστούν στη Γενική Συνέλευση.

Ο δήμος Πόρου, ως εποπτεύουσα αρχή, παρακαλείται να αποστείλει εκπρόσωπο.

Επίσης υπενθυμίζεται σε όλα τα μέλη ΤΟΕΒ ότι τα αρδευτικά τέλη μπορούν να εξοφλούνται:
1. Στο γραφείο ΤΟΕΒ κάθε Δευτέρα πρωί 09:30-11:30.
2. Στο υποκατάστημα Τράπεζας Πειραιώς (Πόρου) στον λογαριασμό:

ΤΟΕΒ ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ αρ. 6353138451731

ΙΒΑΝ  GR 570171353000 6353138451731 ”
Σχολιάστε