Ανακοίνωση του Σ.Ε.Θ. για τη φορμόληsethΑνακοίνωση σχετικά με τη χρήση της φορμόλης σε ιχθυοτροφεία του Πόρου, μας έστειλε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών. Δημοσιεύουμε την ανακοίνωση του ΣΕΘ αυτούσια:

Αθήνα, 01/02/2013

Θέσεις ΣΕΘ για τη χρήση φορμαλδεΰδης

Τις τελευταίες ημέρες είμαστε και πάλι μάρτυρες δημοσιευμάτων για τη χρήση φορμαλδεΰδης σε εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας. Για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών, από τον Ιούλιο του 2010, που αναφέρει ότι η φορμαλδεΰδη χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κυρίως για τη συντήρηση των θνησιμοτήτων μέχρι την τελική τους διάθεση σε ειδικά αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις. Επικουρικά χρησιμοποιείται για εργαστηριακή χρήση (συντήρηση δειγμάτων βένθους, ψαριών και ιστών αυτών). Η χρήση της φορμαλδεΰδης πραγματοποιείται με συγκεκριμένα πρωτόκολλα και οδηγίες εργασίας και με τη χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας από τους εργαζόμενους

Για την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ισπανία, Ελλάδα) αλλά και στις Η.Π.Α., υπάρχουν αδειοδοτημένα κτηνιατρικά σκευάσματα που έχουν ως δραστική ουσία την φορμαλδεΰδη. Η φορμαλδεΰδη είναι επιτρεπόμενη δραστική ουσία για τις ενδεδειγμένες χρήσεις σε όλα τα ζωικά είδη παραγωγής τροφίμων σύμφωνα με τον πίνακα 1 του κανονισμού 37/2010 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2009.

Κλείνοντας την παρούσα επικοινωνία θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους καταναλωτές ότι τα προϊόντα μας χαίρουν των υψηλοτέρων προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Λόγω του κύριου εξαγωγικού τους χαρακτήρα ελέγχονται συστηματικά από τα εθνικά συστήματα ασφάλειας τροφίμων σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο (Ευρωπαϊκή Ένωση, Η.Π.Α. Ρωσία, Ελβετία) συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας.
Σχολιάστε