SOS από το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων – “Αδυνατούμε να δημοπρατήσουμε έργα”Τον κώδωνα του κινδύνου, κρούουν με επιστολή τους προς την Πολιτεία, οι 7 Δήμαρχοι του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων της Π.Ε. Νήσων Αττικής, για το θέμα των διαδικασιών  σύναψης δημοσίων συμβάσεων που προβλέπει ο πρόσφατος νόμος 4412/2016.

Οι Δήμαρχοι Αίγινας, Αγκιστρίου, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων ζητούν από φορείς της Πολιτείας, την άμεση παρέμβαση – τροπολογία επί του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, καθώς οι μικροί νησιώτικοί δήμοι, αδυνατούν να δημοπρατήσουν έργα καθώς δεν μπορούν να συγκροτήσουν όργανα διεξαγωγής δημοπρασιών, που προβλέπεται πλέον ότι συγκροτούνται μόνο από τεχνικούς υπαλλήλους.

Σύμφωνα με την επιστολή που συνέταξαν οι δήμαρχοι , ο νόμος 4412/2016 βρίσκει τους δήμους πλήρως απροετοίμαστους ενώπιον των συντριπτικών αλλαγών που επέφερε στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Με την επιστολή τους οι 7  δήμαρχοι, καυτηριάζουν την πλήρη απουσία αφενός ουσιαστικής διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ κ.λπ.), αφετέρου την σπουδή για την άμεση εφαρμογή των σχετικών προβλέψεων από τις 8/8/2016 χωρίς καμία περίοδο προσαρμογής των αναθετόντων αρχών.

Οι δήμαρχοι των νησιών υπογραμμίζουν πως ο νέος νόμος οδηγεί τους δήμους σε πλήρη αδιέξοδο και ζητούν να δοθεί νομικά η δυνατότητα στους Δήμους που δεν μπορούν να συγκροτήσουν επιτροπές δημοπρασιών από τεχνικούς υπαλλήλους, να δημοπρατούν τα έργα τους με επιτροπές στις οποίες θα συμμετέχουν υπάλληλοι μη τεχνικών ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, ακριβώς δηλαδή όπως γινόταν μέχρι την έκδοση του Ν.4412.

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή των δημάρχων Αίγινας, Αγκιστρίου, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων:

Πειραιάς, 20 Φεβρουαρίου 2017

Πληροφορίες: Χαρχαλάκης Ευστράτιος, Δήμαρχος Κυθήρων

Αίτημα άμεσης παρέμβασης – τροπολογίας επί του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Προς: την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Οι Δήμοι μας, όπως και το σύνολο των Δήμων και του δημοσίου τομέα της Χώρας, ευρέθησαν πλήρως απροετοίμαστοι ενώπιον των συντριπτικών αλλαγών που επέφερε στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων ο νόμος 4412/2016. Μη παραγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, αδυνατούμε να κατανοήσουμε και να δικαιολογήσουμε την πλήρη απουσία αφενός ουσιαστικής διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ κ.λπ.), αφετέρου την σπουδή για την άμεση εφαρμογή των σχετικών προβλέψεων από τις 8/8/2016 χωρίς καμία περίοδο προσαρμογής των αναθετόντων αρχών.

Οι Δήμοι μας είναι μικροί και με άκρως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά απομόνωσης και έλλειψης προσωπικού. Προκειμένου να συμμετάσχουμε στις διαδικασίες χρηματοδότησης έργων και επενδύσεων του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης CLLD, συστήσαμε το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων, με αποτέλεσμα να εγκριθεί αρχικά για την περιοχή μας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ποσό 7.400.000€, το οποίο ενδέχεται να αυξηθεί ανάλογα με την απορροφητικότητα των πόρων.

Ωστόσο, με τις προβλέψεις του Νόμου 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 221, αδυνατούμε να δημοπρατήσουμε έργα αφού δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε όργανα διεξαγωγής δημοπρασιών, που προβλέπεται πλέον ότι συγκροτούνται μόνο από τεχνικούς υπαλλήλους.

Κανένας Δήμος της Π.Ε. Νήσων δεν διαθέτει τον αριθμό εκείνο των τεχνικών υπαλλήλων ώστε να μπορεί να συγκροτήσει τριμελή επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας με τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη, ούτε επιτροπή εξέτασης ενστάσεων. Πολλοί δε εκ των Δήμων αυτών αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρά προβλήματα συνολικής λειτουργίας όπως ο Δήμος Αγκιστρίου, που αδυνατεί πλήρως να εξασκήσει τα καθήκοντά του μόνο με 4 υπάλληλους.

Με την πρόβλεψη του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 οδηγούμεθα σε πλήρες αδιέξοδο, ενώ οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Νήσων είναι πρακτικά αδύνατον να καλύψουν 8 Δήμους στο στάδιο των δημοπρασιών έργων, ακόμα και αν δημοπρατούνται έργα κάθε εβδομάδα (μόνο οι δημοπρασίες του Δήμου Κυθήρων μέσα στο 2017 θα είναι περισσότερες από 30!).

Με τον τρόπο αυτό είναι βέβαιο ότι κανένας Δήμος δεν θα μπορέσει να δημοπρατήσει τα έργα που έχει εντάξει στο τεχνικό του πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του, με ότι αυτό συνεπάγεται. Θεωρούμε απαραίτητη την άμεση τροποποίηση – συμπλήρωση του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να δοθεί νομικά η δυνατότητα στους Δήμους που δεν μπορούν να συγκροτήσουν επιτροπές δημοπρασιών από τεχνικούς υπαλλήλους, να δημοπρατούν τα έργα τους με επιτροπές στις οποίες θα συμμετέχουν υπάλληλοι μη τεχνικών ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, ακριβώς δηλαδή όπως γινόταν μέχρι την έκδοση του Ν.4412. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε κανένα έργο. Παρακαλούμε για άμεσες ενέργειές σας.

Κοινοποίηση:

1. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη

2. Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη

3. Περιφερειάρχη Αττικής κα. Ρένα Δούρου

4. Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Παναγιώτη Χατζηπέρο

5. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος

6. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής

7. Βουλευτές Ά Πειραιώς και Νήσων

Οι Δήμαρχοι της Π.Ε. Νήσων Αττικής

1. Αίγινας, Δημήτριος Μούρτζης

2. Αγκιστρίου, Ιωάννης Αθανασίου

3. Τροιζηνίας – Μεθάνων, Κωνσταντίνος Καραγιάννης

4. Πόρου, Ιωάννης Δημητριάδης

5. Ύδρας, Γεώργιος Κουκουδάκης

6. Κυθήρων – Αντικυθήρων, Ευστράτιος Χαρχαλάκης

7. Σπετσών, Παναγιώτης Λυράκης
Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Γιάννης Γκούμας says:

    Στο άρθρο μιλάει για μητρώο όπου εγγράφονται υπάλληλοι από όλους τους δήμους (άρθρο 221 8η). Και συνεχίζει ότι ορίζεται επιτροπή με δημόσια κλήρωση ανάμεσα σε όλους τους εγγεγραμένους (άρθρο 221 9α).

    Δεν μιλάει πουθενά για τεχνικούς υπαλλήλους που εργάζονται στον αναθέτοντα δήμο.

    Δεν προκύπτει από πουθενά (από το συγκεκριμένο άρθρο τουλάχιστον) η αδυναμία που περιγράφεται στο άρθρο.

Σχολιάστε