91.642€ έχουν διαθέσει στην κοινωνία από προσωπικά τους χρήματα τα μέλη της δημοτικής αρχής ΠόρουIMGP4084Στο έντυπο του Δήμου Πόρου «Τα Νέα του Πόρου», δημοσιεύτηκε η κατανομή των εξόδων στα οποία διατίθενται οι απολαβές του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Πόρου, οι οποίοι και είναι οι μοναδικοί αιρετοί που λαμβάνουν αντιμισθία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται, μετά την «επιστροφή» στην κοινωνία 30.090€ το οχτάμηνο Σεπτεμβρίου 2014 – Απριλίου 2015, και 23.712€ το οχτάμηνο Μαΐου – Δεκεμβρίου 2015, τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2016 η δημοτική αρχή «επέστρεψε» στην κοινωνία άλλα 13.240€.

Αν σε αυτά προστεθεί και η δωρεά 24.600€ του Γιάννη Δημητριάδη για την πραγματογνωμοσύνη του Βιολογικού Καθαρισμού, το ποσό που έχει διατεθεί συνολικά από τη δημοτική αρχή στους 20 μήνες διοίκησής της, ανέρχεται σε 91.642€, εκ των οποίων οι 68.120€ αποτελούν το σύνολο των μισθών των δύο αμοιβόμενων μελών της δημοτικής αρχής και τα υπόλοιπα 23.522€ αποτελούν επιπλέον προσωπικά έξοδα των μελών της.

Αναλυτικά: Καθαρές απολαβές περιόδου Ιανουάριος 2016 – Απρίλιος 2016 (4 μήνες): Καθαρές απολαβές Δημάρχου 1.714 Χ 4 = 6.856€ Καθαρές απολαβές Αντιδημάρχου 1.126 Χ 4 = 4.504€ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 11.360€

moneyback
Σχολιάστε