3 θέσεις εργασίας στα ΕΛ.ΤΑ. ΠόρουΤην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικού αριθµού έξι (6) ∆.Ε. ∆ιανοµέων και (1) ενός ∆.Ε Εσωτερικής Εκµετάλλευσης πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 µηνών, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε., της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Πειραιά και Αιγαίου, για το νοµό Αττικής.
Στον Πόρο θα προσληφθούν συνολικά 3 άτομα. Για ΔΕ διανομέων – άτομα 2 και για ΔΕ εσωτερικής εκμετάλλευσης – άτομο 1, με οκτάμηνη σύμβαση.
Επίσης, εκτός από τον Πόρο, τα ΕΛ.ΤΑ. ζητούν εργαζομένους για Ύδρα, Αίγινα και Κύθηρα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών και να αποστείλουν έντυπη αίτηση από 11 έως 22 Οκτωβρίου 2012 στα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2104146140 και 2104146141, κα Όλγα Συμεώνογλου.

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση των ΕΛ.ΤΑ.
Πηγή: mellon.gr
Σχολιάστε