27 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο για ΒΙΟΚΑ – 23 Μαΐου το Σ.Τ.Ο για την πυρασφάλειαIMGP7960Την Δευτέρα 27 Μαΐου 2013 στη 1 το μεσημέρι (!) θα συζητηθεί στην αίθουσα της Χατζοπουλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, το θέμα του Βιολογικού Καθαρισμού, έπειτα από αίτημα των παρατάξεων της μειοψηφίας.

Συγκεκριμένα, εκτός από το αίτημα της μειοψηφίας, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Αίτηση Δημοτικών Συμβούλων Μειοψηφίας με θέμα: α) Ανάθεση από το Δήμο, σε ανεξάρτητο φορέα, διενέργειας πραγματογνωμοσύνης και σύνταξη μελέτης με αντικείμενο «Διάγνωση των υφιστάμενων και εν δυνάμει προβλημάτων που αφορούν στη μονάδα και το δίκτυο τουΒιολογικού Καθαρισμού και διατύπωση συνολικής πρότασης για την επίλυσή τους». Η εντολή ανάθεσης θα περιλαμβάνει πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση σε όλα στα έγγραφα και τους χώρους του ΒΙΟΚΑ για όσο διάστημα απαιτεί ο φορέας, ενώ το κόστος της θα καλυφθεί από την παράταξη μείζονος μειοψηφίας. β) Εφαρμογή των λύσεων στις οποίες θα καταλήξει η Μελέτη και εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων χρηματοδότησής τους.

γ)  Συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής του ΔΣ για τη λειτουργία τουΒΙΟΚΑ, η οποία και θα αναλάβει την συνεργασία με τον φορέα με μέλη: εκπρόσωπο της πλειοψηφίας, τη δημοτική σύμβουλο Παναγιώτα Κοράλλη (μηχανολόγο, υπ. διδάκτωρ Ε.Μ.Π.) ως εκπρόσωπο της μείζονος μειοψηφίας, τον επικεφαλή της ελάσσονος μειοψηφίας Δ. Πάνου (νομικό) και τους δημοτικούς υπαλλήλους που είναι ειδικοί επιστήμονες επί του θέματος, Ανδρέα Νικολετόπουλο (μηχανολόγο, υπ.  διδάκτωρ Ε.Μ.Π.) και Απόστολο Αναστασιάδη (μηχανολόγο).

2. Τροποποίηση σχεδίου μετά από δικαστική απόφαση στην ιδιοκτησία Μ. Ζεντέλη,  στα Ο.Τ. 238 και 239 του εγκεκριμένου Ρ/Σ Πέρλιας Πόρου, Νομού Αττικής (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

3.Έγκριση αναμόρφωση Π/Υ Δήμου Πόρου έτους 2013 (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

4. Αποδοχή της Κ.Υ.Α. περί «Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού». (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

5.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στα Ιωάννινα (Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Μαΐου 2013) για συμμετοχή του στο Ετήσιο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

6. Σύσταση Επιτροπής για τη διαχείριση Κ/Χ του πανηγυριού Αγ. Ελεούσας (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

7.Έγκριση σκοπιμότητας για δαπάνη εκτύπωσης πινακίδων PVC απαγόρευσης εναπόθεσης απορριμμάτων στο δάσος κ.λπ. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

8.Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης καθαρισμού βλάστησης στο οδικό δίκτυο στην Κυανή Ακτή (Λεμονοδάσος) (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

9.Έγκριση σκοπιμότητας για δαπάνη συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

10. Έγκριση σκοπιμότητας για δαπάνη προμήθειας υλικών κατάσβεσης πυρκαγιών (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

11.Έγκριση σκοπιμότητας για δαπάνη προμήθειας υλικών για πυρασφάλεια (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

12.Έγκριση σκοπιμότητας για εργασίες πυρασφάλειας με χωματουργικό μηχάνημα (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

 

 

Συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο.

Την Πέμπτη 23 Μαΐου, συνεδριάζει και το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο), στις 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Χατζοπουλείου Βιβλιοθήκης.

Κατά την σύσκεψη θα γίνει , ενημέρωση και προετοιμασία των δράσεων των εμπλεκομένων Φορέων και Υπηρεσιών ζώνης ευθύνης του Δήμου Πόρου, για την εφαρμογή των μέτρων για την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές, που προβλέπονται σε προληπτικό επίπεδο. Επίσης, θα γίνει η επικαιροποίηση του σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ». Στη σύσκεψη έχει κληθεί και θα παραστεί και ο Διοικητής της Π.Υ. Ναυπλίου.
Σχολιάστε