118.080€ σε 28 μήνες έχουν επιστραφεί στην κοινωνία του Πόρου από μέλη της Δημοτικής ΑρχήςIMGP4084

Όπως σε κάθε τεύχος, το ενημερωτικό έντυπο του Δήμου Πόρου «Τα Νέα του Πόρου», δημοσιεύει την κατανομή των εξόδων στα οποία διατίθενται οι απολαβές του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Πόρου, οι οποίοι και είναι οι μοναδικοί αιρετοί που λαμβάνουν αντιμισθία.

Όπως είχε αναλυθεί στο προηγούμενο τεύχος, από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Απρίλιο του 2016 ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Πόρου είχαν διαθέσει έως τότε για κοινωφελείς δράσεις και για δράσεις που αφορούν σε δράσεις του Δήμου συνολικά 91.642€, τα οποία αντιστοιχούσαν στους μισθούς τους (56.800€ έως τότε) και σε επιπλέον προσωπικά τους έξοδα (μεταξύ των οποίων τα 24.600€ που διέθεσε ο Γιάννης Δημητριάδης για την Πραγματογνωμοσύνη του Βιολογικού).

Από το Μάιο του 2016 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2016 η δημοτική αρχή «επέστρεψε» στην κοινωνία άλλα 26.438€ και έτσι το ποσό που έχει διατεθεί συνολικά από τον Γιάννη Δημητριάδη και τον Γιώργο Κουτουζή στους 28 μήνες που ασκούν τα καθήκοντά τους ανέρχεται πλέον σε 118.080€, εκ των οποίων οι 79.520€ αποτελούν το σύνολο των καθαρών αποδοχών τους (28 x 1.714€ + 28 x 1.126€) και τα υπόλοιπα 38.560€ αποτελούν επιπλέον προσωπικά έξοδα που έχει διαθέσει ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης.

Αναλυτικά:

Καθαρές απολαβές περιόδου Μάιος 2016 – Δεκέμβριος (8 μήνες):

Καθαρές απολαβές Δημάρχου 1.714 Χ 8 = 13.712€

Καθαρές απολαβές Αντιδημάρχου 1.126 Χ 8 = 9.008€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 22.720€

Για την ίδια περίοδο, τα έξοδα που διατέθηκαν ιδιωτικά από τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο ήταν τα ακόλουθα:

%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b8%ce%b9%ce%b5%cf%82
Σχολιάστε