Παραδόθηκε η πραγματογνωμοσύνη για τον Βιολογικό – Δρομολογούνται τα έργα αποκατάστασής τουDSC00141Από τον Δήμο Πόρου, λάβαμε το ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο, αναφορικά με τον Βιολογικό Καθαρισμό Πόρου – Γαλατά:

Έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής, παραδόθηκε στον Δήμο Πόρου η «Έκθεση Συνολικής Διάγνωσης των αιτιών των προβλημάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Πόρου – Γαλατά και προτάσεις για την οριστική αντιμετώπισή τους». Η εν λόγω πραγματογνωμοσύνη είχε ανατεθεί το Νοέμβριο του 2014 στην μελετητική εταιρία ΕΜΒΗΣ, με δαπάνη (24.600€) που καλύφθηκε από ιδιωτική δωρεά του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη και αποτελεί την βάση για την οριστική επίλυση όλων των προβλημάτων του ΒΙΟΚΑ.

Σύμφωνα με αυτήν, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα βασικά προβλήματα:

 • Διάβρωση του Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων.
 • Καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους του εξοπλισμού της μονάδας (ολική διάβρωση Η/Μ εξοπλισμού και μεταλλικών κατασκευών), με αποτέλεσμα την αδυναμία λειτουργίας της.
 • Έκλυση οσμών στο δίκτυο, ειδικά στις περιοχές Νεωρίου και Πέρλιας.
 • Μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών στο δίκτυο.
 • Υψηλό λειτουργικό κόστος.

Ως αίτια των προβλημάτων αναγνωρίστηκαν τα εξής:

 • Η κατάρρευση του δικτύου της Σφαιρίας, η οποία οφείλεται στην εσφαλμένη τοποθέτηση των αγωγών στο σαθρό υπέδαφος (έλλειψη γεωτεχνικής μελέτης) και προκαλεί μεταφορά θαλασσινού νερού σε ποσοστό πάνω από 50%.
 • Η έλλειψη συστημάτων απόσμησης.
 • Η μεγάλη εποχιακή διακύμανση της παροχής.
 • Ο μη – διαχωρισμός του παντορροϊκού δικτύου της Σφαιρίας, ο οποίος οδηγεί σε μεταφορά φερτών υλικών στις περιπτώσεις βροχοπτώσεων.
 • Η απουσία οργανωμένης λειτουργικής δομής, προσωπικού και οικονομικής αυτάρκειας των υποδομών.

 

Οι προτάσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων, οι οποίες καθορίζονται, ιεραρχούνται και κοστολογούνται, είναι ο εξής:

 • Ανακατασκευή μονάδας.
 • Συνολική αντικατάσταση του δικτύου της Σφαιρίας (σύμφωνα με την Μελέτη που υπέβαλε ο Δήμος Πόρου τον Φεβρουάριο του 2015).
 • Στεγανοποίησή αντλιοστασίων Καλαυρίας
 • Εγκατάσταση μονάδων απόσμησης και εφεδρικών αντλιών στο σύνολο των αντλιοστασίων.
 • Διασφάλιση επαρκούς στελέχωσης του ΒΙΟΚΑ.
 • Μελλοντικές ενέργειες: διαχωρισμός παντορροϊκού δικτύου Σφαιρίας, προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας, επαναχρησιμοποίηση εξαγόμενων προϊόντων, ψηφιοποίηση του δικτύου, ανάπτυξη βάσης δεδομένων περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Μεθοδολογική προσέγγιση πραγματογνωμοσύνης:

 • Αξιολόγηση των μελετών και στοιχείων που αφορούν στην κατασκευή, τη λειτουργία και τον έλεγχο (βιντεοσκόπηση 2013) των υποδομών.
 • Μέτρηση εισροής θαλασσινού νερού, μέσω διενέργειας δειγματοληψιών και προσδιορισμού σχετικών παραμέτρων κατά μήκος του δικτύου.
 • Διερεύνηση του δυναμικού οσμής και των φαινομένων διάβρωσης μέσω ελέγχου σχεδιαστικών και λειτουργικών παραμέτρων στο δίκτυο.
 • Έλεγχος δυναμικότητας της μονάδας για τρία σενάρια υδραυλικών και ρυπαντικών φορτίων, για την υφιστάμενη φάση όσο και σε βάθος χρόνου.

 

Με βάση τις προτάσεις της πραγματογνωμοσύνης, οι χρονικοί στόχοι που τέθηκαν για την αποκατάσταση των υποδομών, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 9.9.2015, μεταξύ παραγόντων της Π.Ε.Νήσων και του Δήμου Πόρου, είναι οι ακόλουθοι:

 1. Από τις αρχές έως το καλοκαίρι του 2016, εκτέλεση των έργων αντικατάστασης του δικτύου της Σφαιρίας.
 2. Από το Φθινόπωρο του 2016, έως το τέλος του 2017, εκτέλεση των έργων ανακατασκευής της μονάδας και επισκευής του δικτύου της Καλαυρίας.

Οι αναγκαίες μελέτες και έργα θα εκτελεστούν με ευθύνη και επίβλεψη του Δήμου Πόρου, ενώ η Περιφέρεια Αττικής δεσμεύτηκε για την χρηματοδότησή τους και για την επίτευξη των ανωτέρω χρονικών στόχων.
Comments (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. ΠΑΚΩΜΟ says:

  Ας ελπίσουμε ότι αυτή την φορά θα γίνουν οι σωστές εργασίες ώστε επί τέλους να λειτουργήσει κανονικά και χωρίς προβλήματα ο ΒΙΟΚΑ.Επί τη ευκαιρία θέλω να ρωτήσω τι σκέπτεται η Δημ,Αρχή ώστε να εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη νομοθεσία κατά την οποία όπου υπάρχει δίκτυο αποχετεύσεως υποχρεούνται να συνδεθούν σε αυτό όλες οι πάσης φύσεως οικοδομές και να καταργηθούν οι υπάρχοντες βόθροι,ιδιαίτερα οι απορροφητικοί.

 2. Γιάννης Γκούμας says:

  Με αυτή την ανάλυση ελλείψεων δεν θα έχουν δικαίωμα να έχουν τις ίδιες ελλείψεις σε μερικά χρόνια. Τέτοια ανάλυση δεν είχαμε στην 1η επισκευή (2ο έργο).
  Σχετικά με τους αποροφητικούς βόθρους, σαν φιλοσοφία είναι σωστή και υπάρχει ως εναλλακτική λύση. Προβλέπονται όμως μεγαλύτερες αποστάσεις του βόθρου από θεμέλεια, κτίρια και όρια ιδιοκτησιών, σε σχέση με τους στεγανούς. Όταν γίνονται σωστά εμπλουτίζουν και το έδαφος γύρω τους για καλλωπιστικά φυτά ή άλλα δέντρα που μπορεί να είναι κοντά τους.

Σχολιάστε