Εγκρίθηκε από το ΥΠ.ΕΣ. επιχορήγηση του Δήμου Πόρου ύψους 374.478€IMGP40841

Εγκρίθηκε, με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη που εκδόθηκε στις 27.1.2017, η επιχορήγηση του Δήμου Πόρου με το ποσό των 374.478€ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής του. Η επιχορήγηση εγκρίθηκε μετά από αίτημα που υπέβαλε ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης, ενώ με την ίδια Απόφαση εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις προς 13 ακόμα Δήμους.

Η συγκεκριμένη οφειλή αφορά την εξόφληση δύο συμβάσεων, με τις οποίες το 2009 και 2010, ο Δήμος Πόρου ανέθεσε σε κοινοπραξία δημοσίων έργων συμπληρωματικές εργασίες συντήρησης λειτουργίας του δικτύου και της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού, τα οποία ελάχιστα χρόνια πριν (το 2008 το δίκτυο και το 2006 η μονάδα) είχαν παραληφθεί από τον ίδιο ως άρτια και λειτουργικά. Οι συμβάσεις είχαν συνολικό τίμημα 722.284€, αλλά το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2012 απέρριψε την πληρωμή των τελευταίων λογαριασμών ύψους 318.000€. Δύο χρόνια αργότερα, στις 16.5.2014 (τελευταία μέρα πριν τις δημοτικές εκλογές) η κοινοπραξία κατέθεσε αγωγή κατά του Δήμου ζητώντας το συγκεκριμένο ποσό. Προηγουμένως, ωστόσο, είχε εκχωρήσει τις απαιτήσεις της στο ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ, με αποτέλεσμα με την δικαστική απόφαση που εκδόθηκε τελικά στις 29.1.2016, να επιδικαστεί υπέρ του τελευταίου το ποσό των 366.478,22€ (συμπεριλαμβανομένων των τόκων).

Η δημοτική αρχή Πόρου, ενεργώντας με υπευθυνότητα έναντι των δημοτών της, αλλά και του δικαιούχου Ταμείου, αποφάσισε καταρχήν στις 21.7.2016 την ρύθμιση της οφειλής με καταβολή 96 μηνιαίων δόσεων και ακολούθως, την 1.12.2016, μετά από καθοριστικές ενέργειες του προϊσταμένου Οικονομικών του Δήμου, υπέβαλε αίτημα στο ΥΠΕΣ για επιχορήγηση του Δήμου με το σύνολο του ποσού, το οποίο και τελικά εγκρίθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό.

Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι μία από τις δεκάδες, σε διαχειριστικό και τεχνικό επίπεδο, που η νέα δημοτική αρχή βρέθηκε αντιμέτωπη με χειρισμούς των προηγούμενων διοικήσεων οι οποίοι είχαν υποθηκεύσει το μέλλον του Δήμου. Σε αντίθεση με τους χειρισμούς εκείνους, με τους χειρισμούς που γίνονται σήμερα κλείνουν με απόλυτη επιτυχία όλες οι εκκρεμότητες του παρελθόντος και παράλληλα δεν δημιουργείται καμία νέα διαχειριστική ή τεχνική εκκρεμότητα για το μέλλον.
Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. ΠΑΚΩΜΟ says:

    Μήπως θα ήταν δυνατόν να μας πληροφορήσει κάποιος αρμόδιος για το συνολικό ποσόν που έχει δαπανηθεί μέχρι σήμερα (διότι βεβαίως θα ακολουθήσουν και άλλα ποσά) γιαυτό το σύγχρονο γεφύρι της Αρτας;Εχω την αίσθηση ότι το έργο έχει μετατραπεί σε πηγή πλουτισμού των κατά καιρούς εργολάβων και ,πιθανότατα,κάποιων αρμοδίων.Είναι βέβαιον ότι εάν η εκτέλεση του έργου και η εν συνεχεία συντήρηση, λειτουργία,και εκμετάλλευση είχε ανατεθεί σε ιδιωτική επιχείρηση,το έργο θα είχε μελετηθεί, κατασκευασθεί και θα λειτουργούσε σωστά

Σχολιάστε