Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Δεκέμβρη 2014zimies17Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. ΔΑΕΦΚ οικ. 2260/Α325/21.05.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1130/Β/12.6.15), ο Δήμος Πόρου οριοθετήθηκε ως πλημμυρόπληκτη περιοχή από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2014 και οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες κτιρίων που έχουν πληγεί από τις προαναφερόμενες πλημμύρες, προκειμένου να τους χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί σε αυτά, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην:

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΥΠΟΜΕΔΙ)

Διεύθυνση: Ι. Κόνιαρη 43, Τ.Κ. 11471, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 2108704700

E-mail: yas@qqde.gr

 

α) για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εφόσον επιθυμούν τον έλεγχό του, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσας απόφασης ήτοι από 12-6-2015 έως 11-09-2015

ή

β) για απ’ ευθείας έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής, εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσας απόφασης ήτοι από 12-6-2015 έως 11-06-2016

 

  1. Για πληροφορίες σχετικές με την έκδοση της απόφασης ΔΑΕΦΚ οικ. 2260/Α325/21.5.2015 μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Συντονισμού, Σχεδιασμού & Μελετών (Α΄), Προϊσταμένη Τμήματος Α΄, κα. Μαρούλη Αικατερίνη, τηλ. 2106440627 ή κα. Καλύβα Ευσταθία τηλ. 210-8704711 και

  2. Για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την πορεία των κατατεθειμένων αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εποπτείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών (Δ΄), Προϊσταμένη τμήματος Δ΄, κα. Βικτωρία Μπαμίλη, τηλ. 210-8704732
Σχολιάστε