“Φίλοι του Λεμονοδάσους”: Οι πρώτες αποφάσεις του ΣυλλόγουΕικόνα0295Δημοσιεύουμε ανακοίνωση του Δ.Σ. του συλλόγου ‘’Φίλοι του Λεμονοδάσους’’:

 

Με την ευκαιρία των επικείμενων εκλογών, κατά τις παραμονές των οποίων οι υπεύθυνοι ηγέτες μας και υποψήφιοι συνηθίζουν να δημοσιοποιούν τις σκέψεις και προθέσεις τους, είδαμε ωφέλιμο να δημοσιοποιήσουμε τις πρόσφατες αποφάσεις του συμβουλίου μας, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία να τοποθετηθούν πάνω σ’ αυτές όσοι το επιθυμούν.

 

Επί της ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 2ον. Έργο ηλεκτροφωτισμού της Αρτίμου.

Ανάσυρση ‘’από το αμπάρι’’ αιτήματος δύο συλλόγων, α) του συλλόγου ‘’Ποριώτισσα’’ και β) του συλλόγου ‘’Φίλοι της Παράδοσης’’ καθώς και 33 πολιτών για την αναίρεση της προσβολής του τοπίου στην Άρτιμο από το έργο ηλεκτροφωτισμού.

Το υποβληθέν αίτημα ετύγχανε ευμενούς υποδοχής εκ μέρους της συμπολίτευσης του Δήμου και ευρίσκετο στο στάδιο της μελέτης για την ριζική αναμόρφωσή του, ώστε η εκτέλεσή του να χρησιμοποιεί στοιχεία που ήδη ενυπάρχουν στο Λεμονοδάσος με στόχο να εξασφαλιστεί η διατήρηση του Περιβάλλοντος.

Η εξέλιξη αυτή διεκόπη κατόπιν πιέσεως γνωστού παράγοντα που είναι σε θέση να ασκεί επιρροή στο Δήμο και ο οποίος δεν έχει την παρρησία να δημοσιεύσει τις απόψεις του επί του θέματος, αλλά προτιμάει το ημίφως και την εκ του ασφαλούς χρησιμοποίηση των σκοτεινών διαδρόμων της Δημαρχίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ:  Να υποβληθεί εκ νέου στο Δήμο Πόρου το αίτημα και η σχετική απόφαση να δημοσιευτεί στον τοπικό Τύπο προς αποφυγήν νέου καταχωνιάσματος. Ομόφωνα.

 

Θέμα 3ον.   Για το έργο τσιμενταρίσματος των μονοπατιών του Λεμονοδάσους.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Να εκφρασθεί ικανοποίηση προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου για την απόφαση με την οποίαν απορρίφθηκε το έργο, που θα ήταν καταστροφή μη αναστρέψιμη και επίδειξη περιφρόνησης προς το τοπίο, την προστασία του οποίου υποδεικνύει και το Φ.Ε.Κ. 849/25-Σεπτ.-1979, χαρακτηρίζοντας το ως ‘‘εξαιρέτου φυσικού κάλλους’’. Ομόφωνα.

 

Θέμα 4ον.   Βασικά προβλήματα του Λεμονοδάσους

ΑΠΟΦΑΣΗ: Να διαβιβαστεί υπόμνημα με τις θέσεις του Συλλόγου προς τους υποψηφίους δημάρχους και να δημοσιευτεί, και να γίνει φανερό ότι επικροτούμε κάθε θετική ενέργεια για το Λεμονοδάσος και στηλιτεύουμε κάθε αρνητική οποθενδήποτε προερχομένη. Ομόφωνα.

 

Θέμα 5ον. Συμμετοχή στην εκδήλωση της μείζονος αντιπολίτευσης για το Λεμονοδάσος και διατύπωση προτάσεων.

Η συμμετοχή αποφασίζεται στο πλαίσιο της συνεργασίας, αλλά μη παραταξιοποίησης του συλλόγου, με όλες τις πτέρυγες του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και με όλους τους υποψήφιους.

ΑΠΟΦΑΣΗ:   Όμόφωνα.

Θέμα 6ον. Συνεργασία με τον Τ.Ο.Ε.Β.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Να συνεχιστεί η συνεργασία με τον Τ.Ο.Ε.Β. με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων του ποτίσματος, ώστε να επιτευχθεί εξασφάλιση της εύκολης και ορθολογικής παροχής αρδευτικού νερού στα Λεμονοπερίβολα. Επίσης να γίνει δίκαιη κατανομή των οικονομικών βαρών ανάλογα με την ποσότητα του αρδευτικού νερού που χρησιμοποιεί ο κάθε καλλιεργητής και να επιδειχθεί μεγάλη προσοχή στην διατήρηση των υδατικών αποθεμάτων σε αειφορία.

Για τους σκοπούς αυτούς προτείνουμε στον Τ.Ο.Ε.Β. την συνέχιση της προσπάθειας χρησιμοποίησης του υπάρχοντος δικτύου υπόγειων κλειστών αγωγών με στόχο την εκμηδένιση των απωλειών ύδατος και την τοποθέτηση υδρομετρητών.

Ιδιαίτερα η χρήση υδρομετρητών θα επιφέρει την αλλαγή του τρόπου χρησιμοποίησης του νερού προς το ορθολογικότερο και δικαιότερο συμβάλλοντας στην οικονομία χρήσης του.

Άλλωστε ο έλεγχος των ποσοτήτων ποτιστικού νερού με υδρομετρητές γενικεύεται στην Επαρχία με την εφαρμογή, εδώ και 3 περίπου χρόνια, της υποχρέωσης των υδροληψιών να δηλωθούν και να ζητήσουν ‘’Άδεια χρήσης ύδατος’’.

Επίσης πρέπει να γίνει γνωστό ότι μέσα στις υποχρεώσεις των υδροληψιών (δύο γεωτρήσεων) του Λεμονοδάσους είναι και η τοποθέτηση υδρομετρητών σ’ αυτές. Ομόφωνα.

 

Θέμα 7ον.   Ανάληψη της εποπτείας του Τ.Ο.Ε.Β. εκ μέρους του Δήμου Πόρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ:   Με βάση τον ‘’Καλλικράτη’’ η εποπτεία των Τ.Ο.Ε.Β. περιέρχεται στους κατά τόπους Δήμους.

Θα παρακαλέσουμε, εξ αυτού, τον Δήμο Πόρου να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνει το ανωτέρω πράξη, δεδομένου ότι προχωρεί η χρηματοδότηση του έργου «Αποπεράτωση και σύνδεση με το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο αντλιοστασίου στη γεώτρηση του Τ.Ο.Ε.Β. Λεμονοδάσους Πόρου στη θέση ‘’Μάγειρα’’»   που για να υλοποιηθεί χρειάζεται να συνταχθεί προγραμματική συμφωνία μεταξύ της Περιφέρειας, του Δήμου και του Τ.Ο.Ε.Β.  Αν δεν γίνει αυτό, το έργο δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Ομόφωνα.

 

Ο Πρόεδρος : Τάσος Γκούμας

 

Τα παρόντα μέλη :    Χριστίνα Ροή, Γιάννης Μανιάτης, Γιώργος Κρίτζαλης, Γιάννης Κυριακάκης

 

 
Σχολιάστε