Το Δημοτικό Συμβούλιο της 22/7/2015 (Βίντεο)IMGP9285Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της 22ης Ιουλίου στο Κτήριο Συγγρού για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε από τα μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα, από την κάμερα του Porosnews.  Για τα επιμέρους ρεπορτάζ, θα ενημερωθείτε από τη σελίδα μας με νεότερες αναρτήσεις.

Να σημειώσουμε ότι θα ακολουθήσει ακόμη ένα βίντεο με το τρίτο μέρος της συνεδρίασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στη συνεδρίαση της 22ης Ιουλίου 2015 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

 

  • Απόφαση 124/2015 (θέμα προ ημερησίας διάταξης): Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του καταστατικού του “Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων” και της κωδικοποίησης αυτού, ενώ ορίστηκαν εκπρόσωποι του Δήμου Πόρου στη Γενική Συνέλευση η Δημοτική Σύμβουλος κ. Βαρβάρου Μαρία και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Χίος Χρήστος.

 

  • Απόφαση 125/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 254/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων του Β’ τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου.

 

  • Απόφαση 126/2014: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία καταψήφισε την πρόταση) η υπ’ αριθμ. 255/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2015.

 

  • Απόφαση 127/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου Πόρου στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βοήθειας για τους Απόρους.

 

  • Απόφαση 128/2015: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία καταψήφισε την πρόταση) η υπ’ αριθμ. 174/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, έτους 2015.

 

  • Απόφαση 129/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 22/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων του Α’ τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του.

 

  • Απόφαση 130/2015: Εγκρίθηκαν κατά Πλειοψηφία (η μειοψηφία υπέβαλλε διαφορετική πρόταση) τα πρακτικά της Επιτροπής Παραχώρησης Κ/Χ .

 

  • Απόφαση 131/2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πόρου και της “Ανώνυμης Εταιρείας Οικολογικής Διαχείρισης Ελαστικών ECOELASTICA” για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών.

 

  • Απόφαση 132/2015: Ορίστηκε ομόφωνα ο κ. Κουτουζής Γεώργιος ως μέλος της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών σε αντικατάσταση της κ. Μακρή Αγγελικής λόγω ανεξαρτητοποίησής της.

 

  • Απόφαση 133/2015: Ορίστηκε ομόφωνα ο κ. Κουτουζής Γεώργιος ως μέλος της Επιτροπής για την κρίση των αιτήσεων που υποβάλλονται για λήψη του βοηθήματος από το Κληροδότημα Αντιπλοιάρχου Νικ. Σωτηριάδη. σε αντικατάσταση της κ. Μακρή Αγγελικής λόγω ανεξαρτητοποίησής της.

 
Σχολιάστε