Τι αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στις 22 ΑπριλίουIMGP0803Το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου στη συνεδρίαση της 22ης Απριλίου 2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  • Απόφαση 72/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 106/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της Α’ τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.
  • Απόφαση 73/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή Αγγελική ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.
  • Απόφαση 74/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή Αγγελική καταψήφισαν την πρόταση) η αναγκαιότητα και το αντικείμενο διενέργειας του διαγωνισμού «Εργασίες καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και συλλογή – αποκομιδή – μεταφόρτωση απορριμμάτων Δήμου Πόρου».
  • Απόφαση 75/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ ‘ αριθμ. 55/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου περί έγκρισης του Απολογισμού του οικονομικού έτους 2013.
  • Απόφαση 76/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 3/2016 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής για την παραγωγή διαφημιστικού video του Πόρου και διάθεση σχετικής πίστωσης.
  • Απόφαση 77/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση της πίστωσης και καθορίστηκαν τα είδη που θα χορηγηθούν σε άπορους δημότες ενόψει των εορτών του Πάσχα.
  • Απόφαση 78/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία καταψήφισε την πρόταση) το πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων.
  • Απόφαση 79 – 82/2016: Χορηγήθηκαν ομόφωνα προεγκρίσεις άδειας ίδρυσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

 
Σχολιάστε