Την Παρασκευή 22/5 συνεδριάζει το Δ.Λ.Τ.


φωτογραφία αρχείου

φωτογραφία αρχείου

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 και ώρα 18:00 στο γραφείο του Δ.Λ.Τ. Πόρου,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης 1ου Τριμήνου 2015
  2. Επιστροφή ποσού 1.500,00€ στον Κ.Α. 10.6117.0009 « Αμοιβή Ιδιωτών για Παροχή Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Σκαφών».
  3. Διάθεση πίστωσης Κ.Α. υποχρεωτικών δαπανών μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του Π/Υ έτους 2015.
  4. Διάθεση πίστωσης 12.230,00€ από Κ.Α.10.7412.0038, για ανάθεση σύνταξης μελέτης « ΜΑSTER PLAN» προσδιορισμού θέσεων αγκυροβολίας , ελλιμενισμού σκαφών, χρήσεων γης και Υποδομών Λιμένα Πόρου από ΚΕΠΟΡΟΣ έως Σταυρό.
  5. Διάθεση πίστωσης 500,00€ από Κ.Α. 10.6262.0011για ανάθεση εργασίας αποκατάσταση 2 προσκρουστήρων και αποψίλωση μπίντας στον προβλήτα πρόσδεσης των ιπταμένων.
  6. Διάθεση πίστωσης 2.000,00€ για εργασία κοσκινίσματος άμμου προς χρήση για πλαζ ΧΖΛ μετά την έγκριση από Υ.Ν. Κ.Α.10. 6262.0013
  7. Αιτήσεις δημοτών:

α. Γ. Κυριακοπούλου για μεταβίβαση Κ/Χ απέναντι από κατάστημά της (πρώην Μεζέ Μεζέ) .

β. Μονοπρόσωπης ΕΠΕ «ΣΝΑΚ ΤΑΒΕΡΝΑ» για παραχώρηση χώρου πλαζ στην πλάκα για Ομπρέλες –Ξαπλώστρες. 2

 

γ. Χ. Μητσόπουλου για παραχώρηση Κ/Χ στο περίπτερο.

δ. Χ. Μητσόπουλος για ρύθμιση οφειλών και όσοι άλλοι υποβάλουν αιτήσεις μέχρι τη συνεδρίαση του ΔΣ

Εισηγητής των θεμάτων ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Πόρου .
Σχολιάστε