Την Πέμπτη 26 Ιουνίου συνεδριάζει το Δ.Σ. ΠόρουdsporouΤακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 και ώρα 15:00 στην αίθουσα της Χατζοπουλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης περί:

1.Έγκριση απολογισμού έτους 2013 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πόρου (Εισηγήτρια κ. Κουτουζή Ελένη).

2.Έγκριση απολογισμού έτους 2013 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πόρου (Εισηγήτρια κ. Κουτουζή Ελένη).

3.Έγκριση πρακτικού επιτροπής εξέτασης λογαριασμών ύδρευσης (Εισηγητής κ. Ζεντέλης Ευάγγελος).

4.Έγκριση διαγραφής ποσών (από επισυναπτόμενο πίνακα), λόγω λάθους της οικονομικής διαχείρισης (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

5.Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού εκ των εσόδων από ταπαράβολα γιά τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2011 (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

6.Ψήφισμα – Αίτημα προς Υπουργεία Εργασίας & Εσωτερικών γιά επαρκή χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών (Εισηγητές κ.κ. Κουτουζή Ελένη – Χίος Χρήστος).

7.Εξέταση αιτήσεως Συλλόγου Πολιτών – Καταναλωτών Πόρου γιά πραγματοποίηση εκδηλώσεων (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

8.Εξέταση αιτήσεως κ. Αντωνίου Κυριάκου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

9.Έγκριση προέγκρισης αυτοκινούμενης καντίνας της Κ. Μάνεσης Α.Ε. στο Ασκέλι Πόρου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
Σχολιάστε