Την Πέμπτη 25/10 συνεδριάζει το Δ.Σ. ΠόρουΜε 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι στη Χατζοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη. Η ημερήσια περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα :

1.Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2012 (Εισηγήτρια κ. Σταμ. Μητσιοπούλου).
2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Σφαιρίας» (Εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).
3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση φθαρμένων σωληνώσεων & συλλεκτήρα στο αντλιοστάσιο Α4.1 στο Νεώρειο» (Εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).
4. Διάθεση πίστωσης για δαπάνη αντιμετώπισης εξόδων τουριστικής προβολής (Εισηγητής κ. Συξέρης Δημήτριος).
5. Έγκριση προμηθειών και διάθεση πίστωσης για έξοδα οργάνωσης εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 (Εισηγήτρια κ. Σταμ. Μητσιοπούλου).
6. Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για επισκευή αντλίας Βιολογικού Καθαρισμού (Εισηγήτρια κ. Σταμ. Μητσιοπούλου).
7. Έγκριση προμήθειας υλικών ύδρευσης (Εισηγητής κ. Ζεντέλης Ευάγγελος).
8. Έγκριση προμήθειας φορητού καταμετρητή ύδρευσης & σχετικού λογισμικού (Εισηγήτρια κ. Σταμ. Μητσιοπούλου).
Σχολιάστε