Την Πέμπτη 24/10 συνεδριάζει το Δ.Σ. ΠόρουIMGP1041Tακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 17:00 στην αίθουσα της Χατζοπουλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2013 (Απόφαση Οικ. Επιτροπής 218/2013) (Εισηγήτρια κ. Μανωλοπούλου Αλίκη).

2. Έγκριση διαγραφής υπολοίπου τιμολογίου λόγω εξόφλησης κατά το έτος 2012 (Εισηγήτρια κ. Μανωλοπούλου Αλίκη).

3. Αναμόρφωση Π/Υ Δήμου Πόρου έτους 2013 (Εισηγήτρια κ. Μανωλοπούλου Αλίκη).

4.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31/2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας» Δήμου Πόρου (περί αναμόρφωσης Π/Υ έτους 2013) (Εισηγήτρια κ. Μητσιοπούλου Σταμ.).

5. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου με τίτλο «Αντικατάσταση φθαρμένου συλλεκτήρα (κολλεκτέρ) αντλιοστασίου λυμάτων Α4.2 στον Πόρο (Εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος). 6. Απαλλαγή ποσού σύνδεσης με βιολογικό (Εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).

7. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης λογαριασμών ύδρευσης (Εισηγητής κ. Ζεντέλης Ευάγγελος).

8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου αιτήσεων για λήψη βοηθημάτων από το Κληροδότημα Αντιπλοιάρχου Π.Ν. Ν. Σωτηριάδη (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2013 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για εορτασμό Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου

1940 (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

11. Έγκριση συμψηφισμού ποσού ύδρευσης, λόγω λανθασμένης καταχώρησης (Εισηγητής κ. Σισμάνης Πέτρος).

12. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής με αρμοδιότητα τη χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων (Εισηγήτρια κ. Εύη Καραδήμα).

13. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων γιά το έτος 2013 στο κατάστημα υγειον. Ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΣΕΪΛ» του κ. Σκυφάκου Λεωνίδα (Εισηγήτρια κ. Εύη Καραδήμα).
Σχολιάστε