Συνεδριάζει το Δ.Σ. την Τρίτη 8 ΑπριλίουdsporouTακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Απριλίου 2014 και ώρα 18:00 στην αίθουσα της Χατζοπουλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης περί:

 

1.Ενέργειες του Δήμου Πόρου γιά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4014/2011 (και πλέον Ν.4178/2013) και τον συσχετισμό των όρων “οικισμός”, “ιστορικό μνημείο” και “ιστορικός  τόπος” (Από αναβολή 29/2014 Α.Δ.Σ.) (Εισηγητές κ.κ. Δήμαρχος – Α. Δανόπουλος).

 

2.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2014 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου περί “Υποχρεωτικής αναμόρφωσης Π/Υ του έτους 2014” (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

 

3.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠ (περί αναμόρφωσης ετήσιου προγράμματος δράσης). (Εισηγητές κ.κ. Ε. Κουτουζή – Χ. Χίος).

 

4.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2014 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠ (περί αναμόρφωσης Π/Υ της έτους 2014). (Εισηγητές κ.κ. Ε. Κουτουζή – Χ. Χίος).

 

5.Έγκριση & παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Τηλεμετρία δικτύου αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. Του Δήμου Πόρου” (Εισηγητές κ.κ. Ε. Ζεντέλης – Α. Ξάνθης).

 

6.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου και εξουσιοδότηση Δημάρχου γιά την υπογραφή της γιά το έργο:  “Ανάπλαση δρόμου – πλατειών και παραλιακής ζώνης περιοχής Πούντας Δήμου Πόρου” συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (με ΦΠΑ). (Εισηγητές κ.κ. Ε. Ζεντέλης – Α. Ξάνθης).

 

7. Εξέταση αιτήματος γιά παράταση διάρκειας λειτουργίας Επιτροπής του Δ.Σ. (Α.Δ.Σ. 169/2013) (Εισηγητής κ. Δ. Συξέρης).

 

8.Έγκριση πρότασης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Πόρου με θέμα: Δημιουργία εντύπου ενημέρωσης επισκεπτών & Επαναπληροφόρησης (Εισηγητής κ. Δ. Συξέρης).

 

9.Έγκριση πρότασης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Πόρου με θέμα: Επικαιροποίηση Πλάνου Δράσεων Ποβολής 2014, βάση του εγκεκριμένου από το Υπουργείο Τουρισμού Ετήσιου Πλάνου Προβολής 2013 & με προσθήκη Νέων Δράσεων (Εισηγητής κ. Δ. Συξέρης).

 

10.Αίτηση συνδυασμού “Δύναμη Ενότητας” γιά παραχώρηση Κ/Χ έξω από το Εκλογικό της Κέντρο. (Εισηγητές κ.κ. Δήμαρχος – Ε. Καραδήμα).

 

11.Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατ/τημα με την επωνυμία “Νέα Αίγλη” της Κ. Μάνεσης Α.Ε. (Εισηγητές κ.κ. Δήμαρχος – Ε. Καραδήμα).

 

12.Έγκριση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωηλάτου οχήματος στον κ. Κουτσουμπέλη Ιωάννη (Εισηγητές κ.κ. Ε. Ζεντέλης – Ε. Καραδήμα).

 
Σχολιάστε