Συνεδριάζει το Δ.Σ. Πόρου την Πέμπτη 3 Μαρτίου12040001Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Συγγρού.
Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα με μοναδικό θέμα την:
Ψήφιση Ο.Π.Δ. Δήμου Πόρου έτους 2016. (Εισηγητής κ. Εμμ. Μαρινάκης).

Αργότερα την ίδια ημέρα, στις 6μμ θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση παράτασης λειτουργίας Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων Τροιζηνίας και Πόρου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
2.Έγκριση ένταξης του Δήμου Πόρου στο “Δίκτυο Πόλεων Ι. Καποδίστριας”. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
3.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Π. (Π/Υ έτους 2016). (Εισηγητής κ. Αλιφέρης Γεώργιος).
4.Καθορισμός παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων έτους 2016. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
5.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης “Υδραυλική μελέτη διευθέτησης – οριοθέτησης των ρεμάτων Δήμου Πόρου”. (Εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).
6.Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων. (Εισηγητής κ. Παπαχρήστου Αναστάσιος).
7.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2016 Απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. (Εισηγητής κ. Γκιών Κων/νος).
8.Αίτηση κ. Μαρίας Μακροπούλου κ.λ.π. περί λήψης απόφασης για μη διεκδίκηση από τον Δήμο Κ/Χ. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
9.Αίτηση Συλλόγου Φίλων Λεμονοδάσους Πόρου για έργο ηλεκτροφωτισμού της Αρτίμου – Λεμονοδάσους. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
10.Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ του κ. Μουρτζούκου Βασιλείου. (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).
11.Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ της Nikolau Ilia – Awad Tahani Ο.Ε. (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).
12.Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ της Κ. Μάνεσης Α.Ε. (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).
13.Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ της Σ.Μητσοπούλου – Ν. Κωνσταντίνου Ο.Ε. (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).
[και όσων άλλων έλθουν μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης].
Σχολιάστε