Συνεδριάζει την Πέμπτη 28 Μαρτίου το Δ.Σ. ΠόρουIMGP7960Tακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 και ώρα 18:00 στη Χατζοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών κ.λ.π. έτους 2013, μετά από δύο (2) άγονους διαγωνισμούς (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
2. Λήψη απόφασης για τεκμηρίωση των λόγων ανάθεσης των εργασιών καθαρισμού Δημοτικών Χώρων που έγινα σύμφωνα με την 189/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την 418/2011 Απόφαση Δημάρχου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
3. Υπόθεση Καλαντίδου (Εισηγητής κ. Πιστιλός Πέτρος).
4. Έγκριση προμήθειας λογισμικού για Οικονομικές Υπηρεσίες (Εισηγητής Δημ. Υπάλληλος κ. Πασχάλης Γεώργιος).
5. Έγκριση προμήθειας δαπάνης μεταφοράς προσώπων από Πόρο σε γαλατά & αντίστροφα (Εισηγητής Δημ. Υπάλληλος κ. Πασχάλης Γεώργιος).
6. Έγκριση εργασίας για συντήρηση & επισκευή Δημ. Καταστήματος (Εισηγητής Δημ. Υπάλληλος κ. Πασχάλης Γεώργιος).
7. Έγκριση εργασίας καταγραφής ακίνητης περιουσίας του Δήμου (Εισηγητής Δημ. Υπάλληλος κ. Πασχάλης Γεώργιος).
8. Έγκριση εργασίας διοικητικών εφαρμογών (Εισηγητής Δημ. Υπάλληλος κ. Πασχάλης Γεώργιος).
9. Έγκριση εργασίας απομαγνητοφώνησης Δημ. Συμβουλίου (Εισηγητής Δημ. Υπάλληλος κ. Πασχάλης Γεώργιος).
10. Έγκριση εξόδων ταχυμεταφορικής εταιρείας (Εισηγητής Δημ. Υπάλληλος κ. Πασχάλης Γεώργιος).
11. Έγκριση εργασίας συντήρησης συσκευών (Η/Υ κ.λ.π.) (Εισηγητής Δημ. Υπάλληλος κ. Πασχάλης Γεώργιος).
12. Έγκριση εργασίας συντήρησης εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης (Εισηγητής Δημ. Υπάλληλος κ. Πασχάλης Γεώργιος).
Σχολιάστε