Συνεδρίαση του Δ.Σ. την Παρασκευή 19/9IMGP7747Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου  2014 και ώρα 16:00 στη Χατζοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης περί:

1.Ορισμός μελών επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

2.Ορισμός μελών πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Πόρου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

3.Ορισμός μελών επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΚΕΠ (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

4.Ορισμός μελών Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πόρου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

5.Ορισμός μελών Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πόρου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

6.Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

7.Ορισμός διά κληρώσεως ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του έως 31-12-2014 γιά παραλαβή υλικών & εργασιών, σε αντικατάσταση των ορισθέντων με την 9/2014 Α.Δ.Σ. λόγω αλλαγής των Δημοτικών Συμβούλων.(Εισηγήτρια κ. Μακρή Αγγελική).

8.Ορισμός διά κληρώσεως ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του έως 31-12-2014 γιά την παραλαβή έργων – εργασιών αξίας μεγαλύτερης των 5.869,41€ λόγω αλλαγής των Δημοτικών Συμβούλων (Εισηγήτρια κ. Μακρή Αγγελική).

9.Ορισμός διά κληρώσεως δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) αναπληρωτή έως 31-12-2014 γιά την παραλαβή έργων – εργασιών αξίας μικρότερης των 5.869,41€ λόγω αλλαγής των Δημοτικών Συμβούλων (Εισηγήτρια κ. Μακρή Αγγελική).

10.Ορισμός διατάκτη έκδοσης ανάληψης υποχρέωσης των πιστώσεων που διαθέτει το Δημοτικό Συμβούλιο (Εισηγήτρια κ. Μακρή Αγγελική).

11.Ορισμός Επιτροπής γιά κρίση των αιτήσεων που υποβάλλονται γιά λήψη βοηθήματος από το Κληροδότημα Αντιπλοιάρχου Νικ. Σωτηριάδη (Εισηγήτρια κ. Μακρή Αγγελική).

12.Ορισμός Επιτροπής εξέτασης λογαριασμών ύδρευσης (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

13.Επαναλειτουργία Παιδικών Χαρών (άλσος Παπαντωνίου και Συνοικισμού) (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

14.Ανάκληση της Απόφασης ανάπλασης της Πούντας (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

15.Ανάκληση της Απόφασης σχετικά με την Απόφαση χαρακτηρισμού του Πόρου ως ιστορικού μνημείου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

16.Παραχώρηση του ισογείου του τριωρόφου ακινήτου του Δήμου Πόρου, γιά τη στέγαση των γραφείων διοίκησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου (Εισηγητής κ.Δήμαρχος)
Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Γιάννης says:

    Καλό θα είναι, όπου το επιτρέπει ο κανονισμός, να μπούνε και άνθρωποι που έχουν δυνατότητες και θέληση να προσφέρουν στον Δήμο, αλλά για δικούς τους λόγους δεν ήταν υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Και είναι σίγουρο ότι είναι αρκετοί. Η πρόταση προς αυτά τα άτομα θα είναι ευπρόσδεκτη από τον κόσμο…

Σχολιάστε